Ziekenhuis bepaalt bezoekregeling coronapatiënt

Medisch
beeld EPA, Martial Trezzini

Wel of geen bezoek van familieleden toestaan aan coronapatiënten in de stervensfase? Het ene ziekenhuis zou er strikter in zijn dan het andere. Landelijke richtlijnen ontbreken.

Beeldbellen, brieven sturen, een kijkje vanachter het glas. Een echt bezoek aan de zieke is er voor familie van coronapatiënten vaak niet bij. Alleen in de stervensfase wordt vaak een uitzondering gemaakt.

Elk ziekenhuis mag daarin zijn eigen keuzes maken, blijkt uit navraag bij de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Er bestaat geen landelijke richtlijn. Veel ziekenhuizen hebben lokale afspraken gemaakt over het bezoek van familie in de stervensfase, aldus een woordvoerder. Volgens hem is de belangrijkste daarvan dat bezoekers goed beschermd moeten worden tegen Covid-19. Net als het ziekenhuispersoneel dienen familieleden beschermende kleding te dragen.

Maatwerk

Een belronde langs een zestal ziekenhuizen bevestigt dit beeld. In principe mogen coronapatiënten geen bezoek ontvangen. Maar woordvoerders van de zes ziekenhuizen geven aan dat in de stervensfase „maatwerk” geboden wordt – en dus nogal eens wordt afgeweken van die regel.

Het Beatrix Ziekenhuis, dat recent de regels rond bezoek nog aanscherpte, laat weten dat in het geval van sterven in overleg met de arts familie van de eerste graad bij de coronapatiënt mag komen. Het gaat dan wel om maximaal drie bezoekers, vertelt een woordvoerder.

Helemaal geen bezoekers toelaten strookt niet met de visie waarmee het Beatrix Ziekenhuis zorg wil verlenen, zegt de woordvoerder. „We gunnen het mensen op een goede manier afscheid te nemen.” Bezoekers van de intensive care (ic) dienen zich te hullen in een beschermend pak.

Ook bij het UMC Utrecht, het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, het Isala Ziekenhuis in Zwolle en het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn worden naasten na overleg met de verpleging toegelaten bij de stervende. Het Isala Ziekenhuis staat geen bezoek toe van kinderen onder de 18 jaar, meldt een woordvoerder.

Filmploeg

In het UMC Utrecht liggen de meeste coronapatiënten in een ruimte die van oorsprong geen ic is, vertelt een woordvoerder. „In principe laten we daar geen bezoekers toe. Tenzij iemand dreigt te sterven.” De behandelend arts bepaalt hoeveel mensen er bij de stervende mogen komen.

Bij het Ikazia Ziekenhuis zit er geen maximum aan het aantal mensen dat afscheid mag nemen, meldt een woordvoerder. Als het om huisgenoten van de patiënt gaat, mogen er twee mensen tegelijk afscheid nemen. Zij hoeven geen voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat ze toch al contact hebben gehad met de patiënt. Alleen bij klachten moet een huisgenoot een masker dragen.

Iets andere regels gelden er voor kinderen die niet meer thuis wonen, vertelt de woordvoerder. Van hen mag er één tegelijk bij de patiënt zijn. Deze mensen moeten wel een schort, masker en handschoenen aan.

Onduidelijk is of er ziekenhuizen zijn die de deuren wel consequent gesloten houden voor bezoek. Een artikel van 30 maart in de Volkskrant suggereerde dat een filmploeg in het Amphia Ziekenhuis in Breda meer welkom is dan naasten van coronapatiënten. De website van het ziekenhuis meldt dat de bezoekregeling in overleg kan worden aangepast als een patiënt achteruit gaat of mogelijk komt te overlijden.

Donderdag was er geen woordvoerder bereikbaar voor commentaar.