„Zand Vink voor 99 procent geschikt voor woonwijk”

beeld Jaco van den Hudding

Het zand uit een verdachte partij grond van de firma Vink dat in woonwijken en op andere woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen is toegepast, is voor het overgrote deel schoon. Dat is de voornaamste conclusie van een uitgebreid onderzoek van het bureau Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente Barneveld.

„De resultaten van alle zandmonsters geven aan dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is”, stelt de gemeente. Vooral bewoners van de Barneveldse wijken Eilanden-Oost en Veller maakten zich daarover bezorgd na een onthulling begin november van het tv-programma Zembla. Dat berichtte op basis van een onderzoek van het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten dat het toegepaste zand volgens de bestaande regels nooit in een woonwijk had mogen worden gebruikt.

Bij een eerste keuring was geconstateerd dat het zand verontreinigd was met de giftige stof styreen. Volgens Vink bleek uit een herkeuring dat de grond schoon was. Het Team Ketentoezicht beoordeelde die tweede keuring als illegaal.

Een laboratorium beoordeelde voor Royal HaskoningDHV meer dan 100 monsters; bij 99 daarvan is de conclusie dat het zand de norm voor schone grond (‘achtergrondwaarde’) niet overschrijdt danwel onder de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse ‘wonen’ blijft, aldus de gemeente in een persbericht. „De grond wordt hiermee, vanuit de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit, aangeduid als geschikt voor wonen.”

Royal HaskoningDHV nam bodemmonsters op in totaal 137 plekken. Het onderzoek was uitgebreider en dieper dan wettelijk is voorgeschreven. De gemeente verlangde dat „om inwoners maximale zekerheid te geven”. Bij de controle van de kwaliteit van het grondwater in de wijk Veller zijn geen bijzonderheden vastgesteld.

Volgens de gemeente zijn er „vanwege deze resultaten” geen aanvullende onderzoeken nodig. „Ook niet op particuliere percelen.” Sommige bewoners van Eilanden-Oost en Veller hebben daar wel om gevraagd. Zij kondigden eerder al aan dat zij extra onderzoek willen laten doen.

Royal HaskoningDHV onderzocht op vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen en het standaard analysepakket (zware metalen, PAK, PCB’s en minerale olie).

Bij één monster, onder een straat in de wijk Eilanden-Oost, is sprake van een verhoogd gehalte aan styreen. De aangetroffen hoeveelheid blijft onder de zogenoemde interventiewaarde (een waarde die zou verplichten tot saneren). Royal HaskoningDHV gaat hier nader onderzoek naar doen.

Volgens Vink is het zand nooit vervuild geweest. „Bij die eerste keuring moet een technische fout zijn gemaakt. Er is een monster verwisseld, of een monsterbuis was al vervuild”, aldus woordvoerder Jaap Kevelam.

Vink heeft nooit bekendgemaakt waar de partij grond vandaan kwam. „Daar kunnen we geen informatie over geven. Dat is een kwestie van privacy”, zegt Kevelam. De gemeente eist wel duidelijkheid van Vink en schakelt daarvoor desnoods de bestuursrechter in, zo meldde zij deze week.