Wolf welkom in Oostvaardersplassen

Foto EPA.

Binnen twee jaar moeten er in de Oostvaardersplassen wilde zwijnen, wisenten (rundersoort) en elanden lopen. Op langere termijn wil Staatsbosbeheer wolven uitzetten in het natuurgebied.

Dat maakte de natuurorganisatie dinsdag bekend in de toekomstvisie voor het gebied.

De Oostvaardersplassen is een gebied van 6000 hectare tussen Almere en Lelystad waar de natuur haar gang gaat. Om de biodiversiteit te vergroten begrazen heckrunderen, konikpaarden en edelherten het gebied. Door hun vraat en betreding van de begroeiing zorgen zij indirect voor allerlei nieuwe planten- en diersoorten.

Het beleid van Staatsbosbeheer heeft de afgelopen jaren geleid tot toename van vogelsoorten als de blauwborst, lepelaar en roerdomp. Ook verdwenen vogelsoorten kwamen weer voor, zoals de grauwe gans en grote zilverreiger. Hoogtepunt was de spontane terugkeer in Nederland van de broedende zeearend in 2006.

Staatsbosbeheer wil het ecosysteem in de Oostvaardersplassen compleet maken met het wilde zwijn, de wisent en eland. Deze diersoorten grazen hun omgeving kaal waardoor struiken als de sleedoorn en meidoorn en boomsoorten als de zomereik en wilde peer verschijnen in het natuurgebied.

Op lange termijn wil de natuurorganisatie grote roofdieren, zoals de wolf, lynx en bruine beer, uitzetten in het gebied, maakte ecoloog Frans Vera van Staatsbosbeheer dinsdag bekend. „Wat mij betreft zetten we er morgen wolven in, maar ik verwacht niet dat we ze op korte termijn loslaten. Het probleem zit tussen onze oren. Wolven staan bekend als dieren die kleine meisjes opeten die op weg zijn naar hun grootmoeder. Volkomen onterecht, want het is mij nog nooit ter ore gekomen dat een wolf mensen aanvalt.”

Staatsbosbeheer wil graag dat de natuurlijke dynamiek terugkeert in het gebied. Een kade scheidt nu op een harde manier het natte van het droge deel. Er worden maatregelen getroffen om deze kade overbodig te maken, zodat er een natuurlijke overgang ontstaat van nat naar droog.

De organisatie voor natuurbeheer heeft de laatste jaren veel kritiek gekregen. Konikpaarden, edelherten en heckrunderen worden ’s winters niet bijgevoerd. Daardoor sterft in de wintermaanden bijna een kwart van alle grote grazers. Staatsbosbeheer beschouwt die sterfte als een natuurlijk proces dat niet mag worden verstoord. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg Staatsbosbeheer naar aanleiding van het advies van een internationale commissie, een ecologische langetermijnvisie op te stellen. Minister Verburg (CDA) van Natuur moet de nieuwe visie nog goedkeuren.

Volgens Chris Kalden, directeur van Staatsbosbeheer, betekent de nieuwe toekomstvisie niet dat zijn organisatie de natuur ongecontroleerd haar gang laat gaan. „Wij dwalen niet in volledige onwetendheid. Op grond van onze ervaringen doen we voorspellingen over de toekomst. Bovendien begeleiden we het hele proces streng.”

Om het leefgebied van de dieren te vergroten voegt Staatsbosbeheer over enkele jaren het bos Hollandse Hout bij de Oostvaardersplassen. Ook komt er een robuuste verbinding met het Horsterwold bij Zeewolde. Deze verbinding gaat het Oostvaarderswold heten. Dit maakt dat in Nederland een natuurgebied van circa 13.000 hectare ontstaat waar de natuur de baas is.