Wereld Natuur Fonds presenteert ‘gezondheidscheck’ van de aarde

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) presenteert in de nacht van woensdag op donderdag het Living Planet Report. De natuurorganisatie beschouwt dit rapport, met bijdragen van ruim 130 wetenschappers, als een van haar belangrijkste publicaties.

Het rapport is volgens het WWF „een gezondheidscheck van onze planeet”, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de toestand van de natuur wereldwijd, bedreigingen voor de natuur en mogelijke oplossingen.

„De klimaatverandering, het schokkende verlies aan biodiversiteit en verwoestende pandemieën geven ons een duidelijk signaal. Het is tijd om onze verstoorde relatie met de natuur te herstellen”, stelt het WWF voorafgaand aan de publicatie.

Het Living Planet Report verschijnt eens in de twee jaar.