Wat vinden christelijke raadsleden Amsterdam van optreden Halsema?

De demonstratie op de Dam. beeld ANP
3

Burgemeester Halsema van Amsterdam ligt onder vuur omdat ze niet voorkwam dat duizenden demonstranten maandag op de Dam, die protesteerden tegen politiegeweld in Amerika, coronavoorschriften overtraden. Wat vinden Amsterdamse raadsleden van CDA en CU?

Diederik Boomsma, CDA-raadslid in Amsterdam:

„Halsema trad zwak en zwabberend op. Ze heeft buitengewoon grote inschattingsfouten gemaakt. Ze dacht dat er een paar honderd demonstranten naar de Dam zouden komen in verband met de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

Maar de burgemeester kon toch weten dat deze zaak enorm leeft. Zeker ook vanwege het filmpje (waarop een agent zijn knie zet op de keel van Floyd, JV). In Amerika zag je een soort orgie van rancune losbarsten. Je maakt dan een heel slechte inschatting van de situatie als je denkt dat een protest op de Dam kleinschalig zal blijven.

Vervolgens beweert Halsema dat de demonstratie te belangrijk was om de regels in verband met corona te handhaven. Maar dat is een klap in het gezicht van Nederlanders die wel een hoge prijs betaalden door zich aan de coronavoorschriften te houden. Mensen konden zieken niet bezoeken en zagen hun bedrijf failliet gaan. Evenementenorganisaties dreigen om te vallen.

Ik kan me voorstellen dat de burgemeester zich geplaatst zag voor een moeilijke en ingewikkelde situatie, maar het blijft wel een feit dat ze verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Vanuit volksgezondheidsoogpunt was deze demonstratie niet verstandig. Waarom zijn de demonstranten niet opgeroepen om de Dam te verlaten? Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn om de mensenmassa te splitsen in kleinere groepen.

Als Halsma zegt dat ze de politie niet liet ingrijpen om rellen te voorkomen, geeft ze daar een zwak signaal mee af. Ik vind dat verhaal niet overtuigend. Dan zou je de conclusie kunnen trekken: Als je je maar dreigend genoeg gedraagt, hoeven de regels niet voor jou te gelden. Ik wacht het spoeddebat van volgende week woensdag af en bepaal dan mijn visie op de positie van Halsema.”

Don Ceder, raadslid voor de ChristenUnie:

„Ik maak me zorgen over de informatiepositie van de driehoek (lokale autoriteiten, onder wie de burgemeester, JV). De burgemeester verwachtte zo’n 250 demonstranten. Het werden er 5000. Dat zijn er twintig keer zo veel. Dus er is iets fout gegaan.

Halsema heeft geprobeerd de maximale grenzen van het recht op demonstratie op te zoeken. Het is de vraag of ze grenzen heeft overschreden. Ik hoor niet tot de Amsterdamse politici die nu al zeggen dat ze moet opstappen. Ik doe eerst mee aan het spoeddebat en trek dan mijn conclusies.

Ik heb vooral veel vragen aan de burgemeester. Ze zegt dat het afkappen van de demonstratie op de Dam tot incidenten had kunnen leiden. Is dat echt zo? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar wellicht kun je toch een grote groep verkleinen zonder dat dat tot incidenten leidt. Denk aan bewegwijzering, aan het sturen van sms’jes naar demonstranten.

Wat kunnen we leren van de gang van zaken? Iedereen is het er wel over eens dat het de volgende keer anders moet. Dat op de Dam de anderhalve meter afstand tussen zo veel mensen er niet was, is heel pijnlijk voor verpleegkundigen, voor mensen die niet naar begrafenissen konden, voor ondernemers.

Laten we niet uit het oog verliezen dat die duizenden demonstranten naar de Dam kwamen om tegen onrecht op te staan. Hun doel was heel nobel. Mij heeft de dood van de Amerikaan Floyd ook diep geraakt. De emoties daarover zitten diep in onze maatschappij. Ik heb zelf een moeder uit Ghana en een vader uit Suriname. Veel vrienden en kennissen demonstreerden maandag mee op de Dam. Achteraf vinden ze dat het beter had gemoeten wat betreft naleving van de coronamaatregelen. Maar ze vonden het wel belangrijk hun stem te laten horen.”