Vuurwerkvandalisme 2012-2013

In de bedragen van vuurwerkschade die gemeenten melden, kunnen kleine afwijkingen zitten. Niet alle gemeenten rekenen de manuren die nodig zijn om de schade te herstellen.

Belangrijk punt is ook dat in sommige gemeenten de schade weliswaar meevalt, maar dat in veel gevallen daarvoor kostbare preventieve acties nodig waren. De kosten die gemeenten maakten voor het organiseren van bijvoorbeeld festiviteiten om schade door vernielingen te voorkomen, zijn in de berekening niet meegenomen.

Om de kosten per hoofd van de bevolking binnen en buiten de biblebelt met elkaar te vergelijken, is eerst vastgesteld welke gemeenten tot de Bijbelgordel behoren. Daarvoor is gebruikgemaakt van de uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in september vorig jaar. Gemeenten waarin SGP en ChristenUnie samen 20 procent of meer van de stemmen kregen, zijn in dit onderzoek gerekend tot de biblebelt.

Vervolgens is het schadebedrag per gemeente in de biblebelt gedeeld door het aantal inwoners. Die bedragen zijn bij elkaar opgeteld om een gemiddeld schadebedrag per hoofd van de bevolking te berekenen. Hetzelfde is gedaan voor de gemeenten buiten de Bijbelgordel.

Een selectie van gemeenten die op enigerlei wijze in het oog springen of gemeenten waarover de burgemeester of andere woordvoerders iets opvallend zeiden.

RIJSSEN-HOLTEN: De schade aan met name prullenbakken en borden is ruim 10.000 euro hoger dan vorig jaar. Burgemeester Hofland: „Op zich zijn het allemaal kleine schades. Maar als je kijkt welke gevolgen dit vandalisme heeft, schrik je toch. Een putdeksel vraagt om aanpak van de hele put, met soms een afsluiting van de weg. En wat denk je van de gevaren die fietsers lopen wanneer een putdeksel er niet meer in zit? Jammer van het gemeenschapsgeld dat we hier toch weer aan moeten besteden.”

EDE: In de gemeente Ede is de schade met 28.500 euro ten opzichte van de vorige jaarwisseling nauwelijks gedaald. Vooral verkeersborden moesten het ontgelden, met name in Harskamp en Ederveen, zo meldt een woordvoerder van de gemeente.

MOLENWAARD: De nieuwe gemeente Molenwaard, die op 1 januari is ontstaan door de fusie van de gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland, kampt met een schadepost van bijna 30.000 euro. Opvallend is volgens een woordvoerder dat de schade vooral in de kernen Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland heel fors is gestegen. „In Nieuw-Lekkerland van 4000 euro naar ruim 10.000 euro en in Groot-Ammers van 600 naar 5100 euro. De schade valt heel erg tegen. Veel verkeersborden en ook een opvallend groot aantal speelvoorzieningen zoals glijbaantjes zijn vernield.”

HARDINXVELD-GIESSENDAM: De gemeente heeft te maken met stijgende kosten door vuurwerkvandalisme in de afgelopen jaren. De schade is met 16.550 euro weer bijna 30 procent hoger dan vorig jaar.

HOOGEVEEN: In Hoogeveen betalen inwoners niet minder dan 13,50 euro per persoon om de schade door vuurwerkvandalisme te laten herstellen. In Hoogeveen brak in de nieuwjaarsnacht een grote brand uit in een gymzaal die voor 100 procent eigendom is van de gemeente. De raming van de schade bedraagt 700.000 euro. Samen met ‘regulier’ vuurwerkvandalisme komt de schadepost van Hoogeveen op ruim 733.000 euro.

NIEUWKOOP: Hoewel Nieuwkoop te kampen kreeg met een schade van bijna 21.000 euro, relativeert burgemeester Buijserd de schade. „Door de goede samenwerking en de inzet van politie, brandweer, de gemeentelijke buitendienst en toezichthouders is de jaarwisseling relatief rustig verlopen. Er zijn geen grote opstootjes geweest of zeer grove vernielingen. Wel moeten jongeren die vernielingen aanrichten zich realiseren dat er zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zoals wegverzakkingen na het opblazen van een straatkolk.”

LEERDAM: De vuurwerkschade aan gemeentelijke eigendommen is in Leerdam circa 26.000 euro en daarmee weer 4000 euro hoger dan vorig jaar. Pluspunt is dat door het cameratoezicht in het centrum enkele daders konden worden opgepakt. De schade wordt op hen verhaald.

KATWIJK: In Katwijk steeg de schade met 20.000 euro tot 74.000 euro. Een columnist van een lokale website steekt haar ongenoegen daarover niet onder stoelen of banken: „Dit is geen feestje meer, geen ondeugende kwajongensstreek, nee, dat is agressieve vernielzucht. Een straatverbod voor degene die graag ons straatmeubilair vernielt moet overwogen kunnen worden. Die mag zich van mij volkomen legaal thuis uitleven op het eigen meubilair. Ik besef ook wel dat zo’n maatregel niet kan. Maar welke maatregelen dan wel? Er is altijd wel een: „Ja maar… illegaal vuurwerk, illegale bommen, illegale rotjes. Je kunt ze via internet kopen. Er is nauwelijks handhaving, gun mensen toch hun feestje een keer per jaar…” Dus moeten we maar blijven toezien dat het ieder jaar erger wordt met de overlast van zelfgefabriceerde vuurwerkbommen, rotjes en ander geknal, de schade die aangericht wordt aan het straatmeubilair en vuurwerk dat door elke malloot kan worden afgestoken?” zo vraagt de columnist zich af.

EDAM-VOLENDAM: De schade verdubbelde tot ruim 30.500 euro. De vernielingen aan speeltoestellen kosten 10.000 euro en verwoeste afvalbakken kosten de gemeente 15.000 euro.

ZOETERMEER: In Zoetermeer daalde de schade met 72.000 euro tot 134.479 euro.