Vrijwilligers speuren op Veluwe naar archeologische resten

Mensen met interesse voor archeologie kunnen vanaf nu meespeuren naar archeologische resten op de Veluwe. De Universiteit Leiden en de organisatie Erfgoed Gelderland hebben daarvoor het project Erfgoed Gezocht opgezet.

Het project maakt gebruik van de LiDAR-techniek. Daarmee is de afgelopen jaren de hoogte van Nederland gedetailleerd in kaart gebracht. Het resultaat is het Actueel Hoogtebestand Nederland. Dat bevat voor heel Nederland precieze hoogtegegevens.

„Het grote voordeel van LiDAR is dat metingen door vegetatie heen gaan”, aldus beide partijen. „De ondergrond van bijvoorbeeld bosgebieden is nu voor het eerst zichtbaar zonder dat bomen en struiken het zicht belemmeren. Dit levert een grote hoeveelheid nieuwe archeologische vondsten op, zoals grafheuvels.”

Omdat het opzoeken van resten een te grote klus is voor archeologen, worden vrijwilligers gezocht die speuren naar grafheuvels en andere archeologische structuren.