Voorman moskeeën: buitenlands geld niet per se slecht

Vrijwel alle naar schatting vijfhonderd moskeeën in Nederland krijgen geld uit het buitenland: uit Europa, Marokko of de Golfstaten. Dat is niet per definitie ongewenst, zei Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland in de Tweede Kamer.

Hij getuigde daar in het grote onderzoek van de Kamer naar ongewenste beïnvloeding van moskeeën door uiterst orthodoxe landen. Het parlement vreest radicalisering van jongere moslims. Moskeeën als alFitrah in Utrecht en As-Soennah (Den Haag) kwamen al in opspraak.

Volgens Bouharrou kan het bij geldstromen om inzamelingen voor het goede doel gaan. Daar kan een stichting van profiteren die onvoldoende geld heeft om een moskee te bouwen.

Maar buitenlandse financiering is wel ongewenst als er voorwaarden aan een gift worden verbonden. Als bijvoorbeeld een organisatie uit de golfstaat Koeweit een bepaalde ultra-orthodoxe prediker eist, die „verwerpelijk” dingen zegt over vrouwen of joden. Of als een gulle gever invloed wil hebben op lesmateriaal voor islamonderwijs. „Niet altijd wordt goed gekeken naar wat er in staat. De bewustwording moet groter worden”, aldus Bouharrou.

Hij wijst op alFitrah, dat heimelijk elders infiltreert in klasjes. „Het is lastig om daar een einde aan te maken.” Hij erkent dat bij moslimbestuurders onderling verdeeldheid is over de aanpak. Hij hoopt dat de moskeeën zelf orde op zaken gaan stellen en meer openheid geven. „We moeten de handschoen oppakken en zelf tot bindende afspraken komen.”

Volgens hem is er bij zo’n vijftien tot maximaal twintig moskeeën sprake van „aanjagers”, een „hardnekkige onverdraagzame minderheid” die de publieke opinie domineert. „Het grootste slachtoffer is de moslimgemeenschap zelf.”

In een eerder verhoor zei AIVD-baas Dick Schoof al dat zijn geheime dienst geen onderzoek doet naar uitsluitend financiering vanuit het buitenland, omdat dit niet per se een bedreiging is. „Het geld vormt pas een bedreiging wanneer de democratie hiermee wordt geschaad.”