Vliegende Duitse bom WOII heeft springlading nog

Een naast de A1 ter hoogte van het Gelderse Wilp gevonden vliegende bom, die veel werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft zijn complete springlading nog. Dat is gebleken uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, meldt de gemeente Deventer vrijdag.

Eind november maakte de gemeente bekend dat bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1 onderdelen van het Duitse wapen, een V1, waren gevonden. De EOD heeft onderzocht om welke resten het precies ging. De eerste onderzoeken wijzen volgens de gemeente uit dat de V1, een onbemand straalvliegtuig met springstof, in zijn geheel in de grond ligt, met de complete springlading.

Het toestel blijkt grotendeels verroest te zijn. De springlading is daarentegen nog in goede staat, aldus de gemeente. Door het hoge grondwaterpeil kon de EOD de ontstekers nog niet goed zien. Daarom komt er 17 februari vervolgonderzoek. Deze kennis heeft invloed op het plan van aanpak.

De plek waar de V1 ligt, is inmiddels weer afgedekt en beveiligd. Zolang de V1 ongestoord in de grond ligt, is er volgens de gemeente geen gevaar voor de omgeving. De werkzaamheden voor de verbreding van de A1 gaan ook gewoon door.

De planning is nu dat de V1 op 8 maart verwijderd wordt. Welke maatregelen getroffen moeten worden en welke hinder mensen en bedrijven hiervan kunnen ondervinden, is nog niet bekend.