Vis in Berkel bezwijkt door leidingbreuk

Een breuk in een persleiding die zuivelbedrijf FrieslandCampina gebruikt zorgt ervoor dat de vis in een deel van de rivier de Berkel in de Achterhoek massaal bezwijkt. In de directe omgeving van de breuk bij Lochem is vrijwel alle vis dood, aldus waterschap Rijn en IJssel.

Door de breuk stroomt eiwitrijk afvalwater in het riviertje en dat zorgt voor zuurstofproblemen bij de vissen. Er zijn al vele duizenden dode vissen uit het water gehaald. Vissers proberen de komende dagen zoveel mogelijk vis te redden en over te zetten naar schoon water, verderop in de Berkel.

FrieslandCampina heeft de productie bij het zuivelbedrijf teruggebracht, zodat er minder afvalwater door de persleiding stroomt, zei een woordvoerder vrijdag. „De persleiding is van het waterschap en niet van ons, maar we vinden het wel heel erg vervelend. We zoeken mee naar een oplossing.”

Dat de leidingbreuk zoveel problemen veroorzaakt, heeft veel te maken met de extreem lage waterstand. De Berkel stroomt nauwelijks, waardoor het vervuilde water niet wordt verdund en lang op dezelfde plek blijft staan. Om de stroming te verbeteren heeft het schap vrijdag op twee plekken in het nabije Twentekanaal pompen geplaatst, die voor vers water in de Berkel zorgen. Ook zijn zuurstoffilters geplaatst. Het vervuilde water wordt tussen Lochem en Almen weggeleid naar een opvangbekken in een weiland.

Het waterschap werkt in het weekeinde door aan herstel van het lek. Er wordt een omleiding aangelegd in de persleiding, die ruim vier meter diep in moeilijk toegankelijk, moerassig gebied ligt. Daarvoor is vrijdag een tijdelijk pad gebaand van de weg naar de graafplek. „Het is allemaal niet best”, aldus het schap. Wanneer de breuk is hersteld is nog niet duidelijk.