Viruswaanzin: stuur brief naar burgemeester om mondkapjes

Viruswaanzin noemt de mondkapjesplicht die in Rotterdam en Amsterdam op drukke plekken gaat gelden „crimineel”. De actiegroep die tegen de maatregelen vanwege het coronavirus is, stelt dat volgens deskundigen de veiligheidsregio’s helemaal niet bevoegd zijn om een dergelijk verbod op te leggen. Viruswaanzin roept daarom mensen op een brief naar de burgemeesters van een van de gemeenten te sturen.

„We roepen iedereen op de burgemeesters persoonlijk aansprakelijk te stellen. Het dragen van mondbedekking is schadelijk voor de gezondheid en kan voor ouderen zelfs levensbedreigend zijn. Daarbij is het niet aan burgemeesters om psychologische experimenten door te voeren op hun burgers. Dat burgemeesters desondanks doorgaan met deze maatregel, is daarmee als crimineel te beschouwen.”

Viruswaanzin heeft voor zaterdag weer een demonstratie aangekondigd. Op de Facebookpagina van de actiegroep staat dat de organisatie komende maandag tijdens het maandelijkse luchtalarm om 12.00 uur een stilteprotest wil houden tegen het „ontbreken van eerlijke en kritische journalistiek” bij diverse mediabedrijven.