Vijf gemeenten gebruiken stembureau-app

Rotterdam gebruikt bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen weer de zelfontwikkelde stembureau-app. Dat is een digitaal hulpmiddel waarmee onder andere de opkomst ‘live’ te volgen is op de website van de gemeente. Rotterdam heeft Den Haag, Utrecht, Zoetermeer en Groningen geholpen om de app ook te installeren, zegt een woordvoerster.

Rotterdam begon in 2012 met de stembureau-app. Met de app gaat het controleren van de geldigheid van stempassen veel sneller. Aan het eind van de verkiezingsdag is een sneltelling via de app mogelijk, zodat gemeenten eerder met opkomstcijfers kunnen komen. In de app is tevens de hele procedure die stembureauleden moeten doorlopen op een verkiezingsdag opgenomen, zodat hun werk ook overzichtelijker wordt.

De Kiesraad noemt de app „een middel om te komen tot verdere professionalisering van het stem- en telproces”.

Maar volgens de raad is het een probleem dat het gebruik van de app alleen in gemeenteraden wordt besproken en eventueel goedgekeurd. „Besluitvorming over belangrijke aspecten van ons verkiezingsproces hoort op het niveau van de wetgever thuis”, aldus de Kiesraad. Ook waarschuwt de Kiesraad dat er op landelijk niveau nog niks bekend is over de beveiliging van de stembureau-app, zodat er ook geen landelijke screening kan plaatshebben.