Verzuim middelbare scholen stuk hoger door corona

Onderwijs
beeld ANP, Jeroen Jumelet

Met een loopneus, een hoestje of keelpijn moeten scholieren thuisblijven. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben hierdoor te maken met veel hogere verzuimcijfers.

Maar liefst 34 leerlingen van het Driestar College locatie Leiden meldden zich maandagochtend met coronagerelateerde klachten absent. Verzuimcoördinator Han Janssen is er druk mee. De school telt 430 leerlingen; het verzuimpercentage ligt dus op ongeveer 8 procent. „Net als bij een griepepidemie”, volgens Janssen.

De verzuimcoördinator maakt onderscheid tussen leerlingen die ‘echt’ ziek zijn en leerlingen die vanwege coronagerelateerde klachten –verkoudheid, hoesten, keelpijn– niet naar school mogen komen. Die verschillende categorieën houdt hij minutieus bij in een document. Ter vergelijking: maandagochtend zijn er vijf leerlingen ziek.

Scholieren die zich met coronaklachten afgemeld hebben, zijn sinds deze week verplicht om de les online te volgen. Docenten krijgen een bestand waarin ze kunnen zien wie van hun leerlingen de les digitaal volgt. Via Microsoft Teams kan de leerling de les bijwonen. „Veel docenten proberen de leerlingen er echt bij te betrekken”, vertelt Janssen. „Ze stellen vragen of laten ze woordjes uitspreken.” Janssen belt de ouders van leerlingen met coronaklachten altijd even op, om ze op de onlineles te wijzen.

Uit een rondgang van het AD onder tientallen middelbare scholen bleek maandag dat het verzuimpercentage soms wel tot 17 procent kan oplopen. Schoolleiders vrezen dat dit verzuim –onder leerlingen en docenten– grote gevolgen heeft.

Janssen herkent dit gevaar. „De kwaliteit van het onderwijs verbetert niet op deze manier, denk ik. Bovendien ben ik bang dat leerlingen er misbruik van maken. Online de les volgen is natuurlijk wel makkelijk.”

Basisschoolleerlingen mogen met een snotneus weer naar school, maakte het kabinet vrijdag bekend. Die regel ook voor middelbare scholen aanpassen, lijkt Janssen geen goed idee. „Je hebt te maken met 14-, 15-jarigen. Ze zijn nog niet volwassen, maar het worden al wel grote mensen. Gevoelsmatig lijkt het me beter als ze met klachten niet naar school komen.”

Voorrang

„Fors” noemt Marijn van der Meijden de verzuimcijfers op het Wartburg College, locatie Revius. De locatiedirecteur schat in dat 10 tot 15 procent van de leerlingen op dit moment thuiszit; 8 procent daarvan heeft coronagerelateerde klachten. Van de 600 leerlingen zijn er maandag 70 niet op school.

De cijfers liggen beduidend hoger dan het gemiddelde voor de Rotterdamse school. „In het griepseizoen gaan we naar de 5 à 6 procent. Nu hebben we een week lang ruim 10 procent.” Ook veel docenten mogen niet naar school vanwege klachten. Sinds maandag krijgen docenten voorrang bij een coronatest.

Hybride lessen

Het Revius maakt onderscheid tussen leerlingen die thuiszitten vanwege een coronatest –kortdurend verzuim– en leerlingen die met hun familie in quarantaine moeten – langdurig verzuim. De eerste groep moet de gemiste stof zelf inhalen, voor de tweede groep is onlineonderwijs geregeld. Via Microsoft Teams kunnen ze de gewone les op school volgen. In die „hybride lessen” krijgen de leerlingen het bord te zien en via een aparte camera de docent.

Om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan, geven docenten die met klachten thuiszitten, hun lessen eveneens online. Ondanks de gevonden alternatieven is Van der Meijden bang dat het verplichte thuiszitten leerlingen op achterstand zet. „Die hebben ze al opgelopen afgelopen jaar. Het is een serieus vraagstuk voor ons om hiermee om te gaan.”

Ook het Calvijn College in Goes heeft te maken met hogere absentiecijfers. Volgens een woordvoerder zijn deze aantallen echter niet hetzelfde als de ziektecijfers. Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over de interpretatie van de absent- en ziekmeldingen geeft de school geen aantallen door.