Verzet tegen crematorium Woerden blijft

Woerden. beeld RD RD

WOERDEN. Het buurtcomité tegen een crematorium op begraafplaats Rijnhof in Woerden blijft strijdbaar. „Dit is een heel slecht plan. We blijven bezwaar maken. Als het moet tot aan de Raad van State”, zegt woordvoerder Aart Boer.

Woensdag maakten omwonenden hun bezwaren kenbaar tijdens een drukbezochte informatieavond. Volgens gemeentevoorlichter Laura Neuteboom worden die geluiden serieus genomen, maar gaat de gemeente vooralsnog door op de ingeslagen weg.

Wethouder Haring verklaarde hetzelfde op RTV Utrecht. „Inwoners moeten ver rijden voor een crematorium. Eerst was het naar Nieuwegein, nu naar Utrecht. Mensen willen in een vertrouwde omgeving gecremeerd worden.”

Steeds meer inwoners laten zich cremeren, aldus de gemeente. „De afgelopen jaren lag het aandeel op 52 procent. Dit neemt de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. Daarom is het een wens van B en W om die mogelijkheid ook in Woerden te bieden”, legt Neuteboom uit.

Het college liet in 2014 weten van plan te zijn op de algemene begraafplaats Rijnhof een cremato­rium te vestigen. In oktober 2015 werd deze locatie definitief aangewezen. Inmiddels is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. De bedoeling is om de voorziening over circa twee jaar in gebruik te nemen.

Omwonenden, vooral woon­achtig in Geestdorp –een buurtschap tussen Kamerik en Woerden– verzetten zich met hand en tand tegen de plannen. Volgens Boer gaat het om 25 tot 30 gezinnen die aan het smalle landbouwweggetje wonen waaraan de begraafplaats is gevestigd. „Volgens het bestemmingsplan is Geestdorp autoluw. Nieuwe activiteiten met een verkeersaanzuigende werking zijn verboden. Er wordt gerekend op twee crematies per dag, behalve op zondag, dus we gaan uit van een totaal van 500 tot 600 per jaar.” Boer verwacht dat dit aantal de komende jaren fors omhooggaat als ook mensen van buiten Woerden gebruik gaan maken van het crematorium.

Boer voorziet grote verkeersproblemen, risico’s voor fietsers en wandelaars, aantasting van de leefbaarheid en hinder voor de bedrijven. Aan het weggetje zijn twee maneges en een bedrijf gevestigd. „Bovendien lijdt het milieu onder de uitstoot en krijgen de flora en fauna het zwaar te verduren. Verder zijn er inwoners die principiële bezwaren hebben tegen cremeren. Onze boodschap is duidelijk: gemeente, zoek een andere locatie.”

Scriba J. Kroon van de plaatselijke gereformeerde gemeente is dezelfde mening toegedaan. „Wij vinden dit een verdrietige en pijnlijke ontwikkeling. Het stemt ons droevig dat cremeren zo dichtbij komt. Wij hebben daar Bijbelse bezwaren tegen.”

Onafwendbaar

Nu de komst van een crematorium in Woerden onafwendbaar lijkt, pleit Kroon in ieder geval voor een andere locatie. „We vinden het pijnlijk dat we, bij een tere gebeurtenis als een begrafenis van geliefden, een gebouw passeren waar crematies plaatsvinden. Moeilijk om te aanvaarden.” Ook andere kerken hebben het college benaderd met bezwaren.

Boer van het buurtcomité kaart zijn bezwaren binnenkort aan bij alle raadsfracties . Volgende week buigt de commissie ruimte zich opnieuw over de kwestie.