Verontruste EO-leden stellen zich kandidaat voor ledenraad

Exterieur van het gebouw van de EO. Het publieke omroepbestel telt vanaf 2016 nog maximaal tien omroeporganisaties, de helft van het huidige aantal. beeld ANP
2

Vier leden van de Evangelische Omroep met „principiële bezwaren” tegen het besluit van de EO om „de breedte van de protestantse kerken” te vertegenwoordigen, stellen zich kandidaat voor de ledenraad.

De kandidaten, allen lid van de Protestantse Kerk in Nederland, zijn prof. dr. H. van den Belt, M. van Heijningen, R. Reedeker en ds. M. Visser, zo maakte de EO donderdagavond bekend. Hun namen zijn voorgedragen op initiatief van het platform EO Duidelijk dat vorig najaar ontstond uit onvrede over de koers van de omroep.

De ledenraad telt 67 leden, afkomstig uit zes kerkelijke stromingen. Elke twee jaar treedt een deel van de leden af. Normaal gesproken kiest de ledenraad zelf de nieuwe leden, tenzij er meer kandidaten zijn dan vacatures. De raad heeft ook nu een lijst met kandidaten samengesteld. Hieronder zijn vijftien personen die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), even veel als het aantal vacatures voor dit kerkgenootschap.

EO Duidelijk draagt acht kandidaten aan voor ledenraad

Vier andere EO-leden die lid zijn van de PKN hebben zichzelf kandidaat gesteld, waardoor er voor het eerst sinds vele jaren een verkiezing moet worden gehouden. De leden van de omroep, al dan niet lid van de PKN, kunnen op zes data op diverse locaties in het land hun stem uitbrengen. De eerste gelegenheid is de Nederland Zingt Dag op zaterdag 22 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze dag is met 10.000 aangemelde bezoekers volgeboekt.

Leden kunnen aangeven dat ze de door de ledenraad aangedragen kandidaten steunen of ze kunnen één voorkeurstem uitbrengen. De vier kandidaten die niet door de ledenraad zijn voorgedragen worden alleen verkozen als zij voldoende voorkeurstemmen krijgen.

Het viertal heeft „principiële bezwaren tegen de keuze van de raad van bestuur om de breedte van de protestantse kerken te representeren. Daardoor worden er namelijk ook vrijzinnige programma’s uitgezonden. Deze programma’s stemmen niet overeen met de grondslag en het doel van de EO, zoals die zijn verwoord in de statuten.”

Deze programma’s doen, aldus de vier kandidaten op de website van de EO, afbreuk aan de onfeilbaarheid van de Bijbel en de verkondiging van het Koninkrijk van God, „dat men slechts binnen kan gaan langs de weg van wedergeboorte en bekering.”

De leden willen via de ledenraad proberen hierin verandering te brengen. „Daarbij keren we ons niet tegen andere kandidaten, wellicht leven onder hen dezelfde bezwaren. Wij constateren echter dat de ledenraad tot nu toe in meerderheid akkoord is gegaan met de huidige koers, hoewel veel EO-leden hier grote moeite mee hebben.” Zij verwijzen naar diverse (open) brieven die de omroep het afgelopen halfjaar heeft ontvangen.

De vier kandidaten willen zich ervoor inzetten „dat er vaker een helder en Bijbels verantwoord geluid vertolkt wordt door de EO. Daarvoor is de omroep opgericht, dat staat in de statuten, dat willen we horen en zien in de praktijk.”

In een gezamenlijke verklaring wijzen de raad van bestuur en de ledenraad erop dat de EO van de overheid te taak heeft gekregen „om niet alleen onze vertrouwde missionaire programma’s te maken, maar daarnaast ook de protestantse kerken in de volle breedte te vertegenwoordigen.” Het gaat hierbij om programma’s zoals die in het verleden door de IKON en Zendtijd voor de Kerken werden gemaakt. Deze verloren in 2016 hun licentie.

De raad van bestuur en de ledenraad van de EO zeggen zichtbaar te willen maken dat er verschillen zijn tussen kerken, „maar dat we allemaal wel het verlangen delen om de liefde van God voor deze wereld en voor ons persoonlijk te laten zien. En precies daar gaan deze verkiezingen over. Laten we de kerken links liggen of nemen we onze verantwoordelijkheid? Een middenweg is er niet. We kunnen niet zeggen: Die kerk wel en die niet”, aldus de verklaring.

Arjan Lock, voorzitter van de raad van bestuur, zegt desgevraagd dat hij kan begrijpen dat mensen een andere visie hebben op de representatieve taak van de EO. „Maar als we deze niet op ons hadden genomen, zouden we een programma zoals De Kapel op zondagochtend ook kwijtraken.” In dit tv-programma verzorgen onder anderen de hervormde predikant dr. P. J. Visser en de christelijke gereformeerde gemeentestichter Jurjen ten Brinke, beiden uit Amsterdam, meditaties.

Kandidaat-ledenraadslid Van Heijningen, kerkelijk werker in de hervormde gemeente te Dorkwerd en woordvoerder van EO Duidelijk, zegt in een reactie dat de vrijzinnige kerken „een klein onderdeel van het kerkelijk spectrum vormen, maar in de programma’s van de EO veel te veel ruimte krijgen. Die verhouding is helemaal scheef.”

De bezwaren tegen de koers van de EO beperken zich niet tot hervormd-gereformeerde kring, aldus Van Heijningen. Vanuit de groep EO Duidelijk wilden zich acht personen kandidaat stellen voor de ledenraad, onder wie een lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken en enkele mensen uit evangelische kring. „Enkele personen vielen af omdat ze in tegenstelling tot wat we dachten niet het vereiste aantal van zeventig geldige handtekeningen van EO-leden bleken te hebben.”

De verkiezingen voor de ledenraad worden tussen 22 april en 17 mei gehouden. De uitslag wordt vastgesteld door een notaris en zal eind mei worden bekendgemaakt.