Verhuizing zandhagedis begonnen

De zandhagedis in de duinen bij Noordwijk wacht een roerige periode. Hoogheemraadschap Rijnland begint binnenkort met de versterking van de Noordwijkse kust, maar mag in het leefgebied van de beschermde zandhagedis niets doen wat de dieren kan hinderen. Daarom zet Rijnland een grootse volksverhuizing op touw.

Deze week begint het hoogheemraadschap met de voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke verhuizing van de diertjes. Om hoeveel hagedissen het gaat weet niemand, maar ze moeten allemaal worden gevangen en uitgezet in een naastgelegen gebied.

Rijnland neemt de hele operatie uiterst serieus. Zo worden op de plekken waar de hagedissen veel komen geulen gegraven met daarin lage hekjes. Daarlangs worden emmers ingegraven om de reptielen in te vangen. Drie keer per dag worden de emmers gecontroleerd, net zolang tot er geen dieren meer in komen. „Dan weten we dat we ze allemaal te pakken hebben”, aldus een woordvoerder van Rijnland.

De hagedissen worden uitgezet in een gebied ten oosten van hun huidige leefgebied.

Om te voorkomen dat de diertjes teruglopen, wordt het terrein met schermen afgezet. Als de werkzaamheden aan de kust in maart 2008 zijn afgerond, wordt de afzetting verwijderd en trekken de hagedissen zelf terug naar hun oorspronkelijke verblijfplaats.