Verbreding A2 bedreiging Leisure Dome

Grote dossiers
De Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel. De mogelijke komst van een tweede verkeersbrug legt een bom onder de realisatie van een vrijetijdscentrum. beeld RD, Anton Dommerholt

Begin 2016 werd voor het eerst gesproken over de mogelijke vestiging van een Leisure Dome bij Zaltbommel. Bijna vier jaar later ligt er mede door Rijkswaterstaat een bom onder de komst van het vrijetijdscentrum pal langs rijksweg A2.

De grond waarop het centrum moet komen, is wellicht nodig voor de verbreding van de A2, zo werd vorige maand duidelijk. „De besluitvorming rond het Leisure Center ligt op dit moment stil”, bevestigt wethouder Gijs van Leeuwen.

Het Leisure Dome staat gepland in de Spoorveste, een stuk braakliggend grond tussen de A2 en het spoor, vlakbij het station. Op deze locatie wil projectontwikkelaar Focus Retail Development uit Eindhoven een groot regionaal vrijetijdscentrum bouwen.

Volgens de plannen moet het complex met een oppervlakte van 20.000 vierkante meter –verdeeld over drie bouwlagen– onderdak bieden aan onder meer restaurants en andere horeca, een bioscoopzaal, kartbaan, binnenspeeltuin, trampolinehal, bowlingbaan, een klimwand en een speelautomatenhal. Terwijl de afgelopen periode ook de mogelijkheid werd geopperd in het Leisure Dome een outdoor surfpoel en een skatebaan te realiseren. Al die voorzieningen moeten rond de miljoen bezoekers per jaar trekken. Om die bezoekers op te kunnen vangen, maakt een parkeerplaats met 925 parkeerplaatsen deel uit van het project. In het Leisure Dome zouden zo’n 200 mensen aan de slag kunnen.

Focus, dat in Kerkrade een soortgelijk pretcentrum bouwde, koos voor Zaltbommel omdat volgens de projectontwikkelaar in de regio ’s-Hertogenbosch een voorziening van dit formaat ontbreekt.

In februari 2016, toen de plannen werden gelanceerd, ging de projectontwikkelaar nog uit van een bouwstart in 2018. Nu, in november 2019, is er nog geen heipaal de grond in gegaan. Sterker nog: door de plannen van Rijkswaterstaat dreigt de bouw van het vrijetijdscentrum helemaal niet door te gaan.

Het college van B en W van Zaltbommel heeft voorwaarden gesteld waarbinnen het Leisure Dome kan worden gerealiseerd, legt wethouder Van Leeuwen uit. De komst van het centrum kan volgens hem een aanvulling betekenen op het bestaande voorzieningenniveau van de stad. Maar er zijn ook moeilijkheden. „Zo’n Leisure Center brengt natuurlijk veel drukte met zich mee. De plannen kunnen alleen doorgaan als de verkeersafwikkeling en de parkeervoorziening volledig zijn gewaarborgd.” In het bestuursakkoord dat de fracties vorig jaar sloten, wordt bovendien gewezen op de relatie met de binnenstad. Zo vinden de coalitiepartijen dat het Leisure Center zich moet conformeren aan de openings- en sluitingstijden die gelden voor de horeca in het centrum.

Stroperig

De wethouder vindt het op zich niet vreemd dat de realisatie van het project stroperig verloopt. „Er is een bestemmingsplanwijziging nodig. Daarom moeten er veel onderzoeken worden gedaan”, zegt Van Leeuwen.

Vorig jaar werd bekend dat bioscoopgigant Pathé afhaakte. Eerder werd ervan uitgegaan dat dit bedrijf –mogelijk met zes bioscoopzalen– deel van het project zou uitmaken. Na het vertrek van Pathé ging de ontwikkelaar in gesprek met andere bioscoopketens. Ook het stikstofvraagstuk kan een bedreiging vormen voor de plannen, terwijl onlangs een groep inwoners een pleidooi hield voor de aanplant van meer bomen in de stad om een gezonde leefomgeving te bevorderen. In het verlengde daarvan vroegen de inwoners om sommige grote projecten, waaronder de bouw van het Leisure Dome, te schrappen.

Verkeersbrug

Het is echter vooral Rijkswaterstaat dat met de verbreding van de A2 een levensgrote bom legt onder de komst van het Leisure Dome. Een maand geleden werd bekend dat Rijkswaterstaat ruimte reserveert langs de A2 om de rijksweg in de toekomst te verbreden. Aanvankelijk leek dat voornemen de komst van het vrijetijdscentrum niet in de weg te staan. Kort daarop bleek echter dat Rijkswaterstaat overweegt een tweede verkeersbrug over de Waal aan te leggen, tussen de bestaande Martinus Nijhoffbrug en de spoorbrug. En dat brengt de realisatie van het Leisure Dome in acuut gevaar.

„De grootste bedreiging voor het project zijn de plannen van Rijkswaterstaat en de ruimte die de mogelijke verbreding van de A2 vergt”, zegt Van Leeuwen.

Hoe groot de kans is dat het Leisure Dome er nog komt, durft hij niet te zeggen. „Dat hangt van veel factoren af. Er moet ook nog een bestemmingsplan komen. Daar moet de raad zich over uitspreken. Maar we wachten nu vooral tot duidelijk is wat de consequenties zijn van de verbreding van de A2.”

Naar verwachting geeft Rijkswaterstaat uiterlijk in maart 2020 duidelijkheid.

serie Grote dossiers

Grote projecten, fusies, jarenlang slepende dossiers. Het lokale bestuur, burgers en bedrijven staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Zaterdag deel 6.