Veenendaal: Zand van Vink onder kerkgebouw De Poster was toch niet geschikt

Het zand, afkomstig van grondbedrijf Vink, dat is gebruikt onder gebouw De Poster aan het Schrijverspark in Veenendaal blijkt meer vervuild te zijn dan gedacht. De gemeente heeft dit gemeld bij het openbaar ministerie. beeld VidiPhoto

Het zand van de firma Vink uit Barneveld dat in Veenendaal is gebruikt voor kerkgebouw De Poster blijkt meer vervuild te zijn dan de gemeente tot nu toe officieel naar buiten heeft gebracht.

Bij het bodemonderzoek dat begin dit jaar werd uitgevoerd zijn in een van de monsters zijn concentraties van de vluchtige stoffen tolueen, xylenen en tetrachlooretheen aangetroffen die te hoog zijn om het zand te mogen toepassen in een woonwijk.

Volgens de gemeente Veenendaal zijn de concentraties wel zo gering dat ze geen risico’s voor de volksgezondheid verwacht, „ook omdat het zand zich onder een pand met een betonnen vloer bevindt.”

De gemeente vindt het wel „verrassend” dat de door Vink gereinigde grond nog vluchtige stoffen bevat, schrijft ze in een brief aan de zandleverancier.

Zeer laakbaar

Ze beoordeelt het als „zeer laakbaar” dat het Barneveldse bedrijf verkeerde informatie over de herkomst en de kwaliteit van het zand heeft verstrekt. Daarom heeft de gemeente het openbaar ministerie, dat strafrechtelijk onderzoek doet naar het Barneveldse bedrijf, daarvan in kennis gesteld.

Ook het bestuur van De Poster, een gezamenlijke pioniersplek van de hervormde Vredeskerk en de christelijke gereformeerde Pniëlkerk, is als eigenaar van de grond geïnformeerd. De gemeente laat het aan De Poster over om „een afweging te maken voor eventuele vervolgstappen.”

Het zand van Vink werd in 2015 toegepast in het kader van bodemsanering en bodemverbetering. Van leverancier Vink ontving de gemeente de melding dat er ”schone grond” zou worden geleverd uit recreatieplas Zeumeren bij Barneveld. Eind vorig jaar bleek echter dat het afgeleverde zand afkomstig was van een grote partij mogelijk vervuilde grond die niet conform de regels was gekeurd.

Oude grond

Het bestuur van De Poster was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.

Woordvoerder Jaap Kevelam van Vink plaatst kanttekeningen bij de kwalificatie ”zeer laakbaar”. „Het zou inderdaad zeer laakbaar zijn geweest als we vervuild zand hadden geleverd. Wij vinden dat we dat niet hebben gedaan.”

Vink heeft het bodemonderzoek laten toetsen door een onderzoeksbureau. „Er is niet zuiver bemonsterd. Als je schuin langs de fundering boort, pak je automatisch de oude grond mee, waarin tetrachlooretheen aanwezig kan zijn geweest.”