Veel grove taal in bekroonde kinderboeken

Zo’n 40 procent van de kinderboeken die zijn bekroond door het CPNB en de Kinderjury bevat grove taal. Dat blijkt uit onderzoek van de Bond tegen vloeken.

”Het ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen” van Susin Nielsen, dat een Zilveren griffel won, sprong eruit met „stevig grof taalgebruik”, aldus de bond.

In 25 procent van de onderzochte boeken werden (religieuze) vloeken aangetroffen.

Voor het eerst heeft de Bond ook gekeken naar boeken die door de Kinderjury zijn geselecteerd en die een Publieksprijs of Senaatsprijs ontvingen. Eerder werd alleen gekeken naar de boeken die door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) waren bekroond, de griffelboeken.

Bij een vergelijking tussen de beide jury’s kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de Kinderjury-boeken iets meer grove taal bevatten dan de griffelboeken.