VBOK-bestuur ziet af van structuurwijziging

Maandoverzicht november 2019
beeld RD

Het bestuur van de VBOK organiseert aan het eind van deze maand toch geen stemming onder de leden over het laten opgaan van de VBOK in Siriz, zoals in mei dit jaar werd aangekondigd.

Dat maakte de vereniging maandag bekend.

2019-05-06-OPN1-VBOK_en_Siriz-4-FC-V_webVBOK zal sterker zijn zónder Siriz

Als reden voert het bestuur aan dat over de voorgenomen structuurwijziging geen consensus blijkt te bestaan onder de leden. De voorgenomen integratie van beide organisaties blijkt bij nader inzien „niet de oplossing te zijn om de belangrijkste doelstelling, het bieden van hulp, te behalen”, aldus het bestuur maandag.

Het plan om de vereniging op te heffen, werd in mei gelanceerd door Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk. Hij zag in de structuurwijziging het ultieme middel om een einde te maken aan de voortdurende onduidelijkheid over de verhouding tussen Siriz en de VBOK.

Die onduidelijkheid dreigde ertoe te leiden dat een Tweede Kamermeerderheid de overheidsbekostiging van Siriz, als een van de aanbieders van keuzebegeleiding aan onbedoeld zwangere vrouwen, wilde beëindigen. Dat risico werd in december op het nippertje afgewend zij het tegen een hoge prijs. De Kamer verbond aan het overheidsgeld namelijk de voorwaarde dat Siriz in maatschappelijke uitingen over een onbedoelde zwangerschap, zoals voorlichting of campagnes, niet eenzijdig voor één oplossingsrichting zou mogen pleiten. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat zowel de VBOK als Siriz in april besloten zich terug te trekken uit het Platform Zorg voor Leven dat onder meer de jaarlijkse Week van het Leven organiseert.

Op bijeenkomsten in mei en september drukte een meerderheid van de opgekomen leden het bestuur op het hart alternatieve toekomstscenario’s te verkennen, waarin een blijvende rol zou zijn weggelegd voor de VBOK. Daarna bleef het stil, tot het bestuur maandag aankondigde dat het voornemen om de vereniging op te heffen voorlopig in een la is beland.

Het bestuur benadrukt daarbij wel dat niet alles bij het oude kan blijven en dat de nijpende financiële situatie van de vereniging dwingt tot keuzes. De VBOK zal zich daarom gaan concentreren op het werven van financiële middelen om het werk van Siriz mogelijk te maken, aldus VBOK-voorzitter Haak.