Van der Schans: Ook geschiedenis van Turkije op school

Van der Schans. beeld Sjaak Verboom

Tijdens de geschiedenislessen op school moeten leerlingen niet alleen leren dat Willem van Oranje de stichter is van Nederland, maar ook dat Atatürk de grondlegger is van het huidige Turkije. Daarvoor pleit Ton van der Schans, voorzitter van de vakvereniging van geschiedenisleraren (VGN), in de Telegraaf.

„De kinderen moeten op de basisschool internationaler les krijgen; bijna 20 procent van de leerlingen komt niet uit Nederland. Het is onmisbaar de ontstaansgeschiedenis van het eigen land te weten.”

De VGN komt met een notitie waarin dit staat. De notitie wordt volgende maand gepresenteerd, tijdens het zestigjarig bestaan van de vereniging. Het is de bedoeling dat opstellers van het nieuwe curriculum hier rekening mee houden. „We vinden dat kinderen nog steeds het chronologische referentiekader van de oudheid, de middeleeuwen en de nieuwe tijd moeten kennen, maar dan wel ook búiten Nederland. Tevens moeten ze kantelpunten in de geschiedenis blijven kennen, zoals de uitvinding van de stoommachine.”

Verder pleit de VGN voor het onderwijzen van de geschiedenis van de 21e eeuw. Nu stoppen de geschiedenislessen meestal bij de Val van de Muur.

Ook vraagt de VGN aandacht voor creatievere vormen van lesgeven. Van der Schans noemt als voorbeeld dat je leerlingen kunt laten uitzoeken waarom elk dorp of elke stad een kerk in het midden heeft. En waarom de kerk vaak het hoogste gebouw is.