Toenemend pleidooi raadsleden ChristenUnie voor kinderpardon

Aloys van Rest (Defence for Children), Hevien en Akhrat (vl.n.r.) bieden een petitie aan Attje Kuiken (Pvda), Bram van Ojik (Groenlinks) en Jasper van Dijk (SP) aan, voorafgaand aan het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid. Ruim 100.000 ondertekenaars van de petitie pleiten voor een verruiming van het kinderpardon, om Lili en Howick-taferelen te voorkomen. beeld ANP, Bart Maat

Er moet een kinderpardon komen voor „gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven.” Dat bepleiten onder meer de ChristenUnie in Amsterdam en ChristenUnie-SGP in Den Haag.

Burgemeester Halsema van Amsterdam moet staatssecretaris Harbers (Justitie) oproepen een kinderpardon te realiseren, stelt een aangekondigde motie van CU-raadslid Don Ceder. „Afgelopen weekend hebben we gezien hoe urgent het is dat we snel met een goede oplossing komen voor deze kinderen”, zegt Ceder, verwijzend naar de Armeense tieners Lili en Howick die na tien jaar alsnog toestemming kregen hier te blijven. Ceder wil zijn pleidooi voor een kinderpardon volgende week in een spoeddebat aan de orde stellen, zei hij woensdagmiddag.

„Ik ben blij dat een ruime meerderheid in de raad vindt dat Amsterdam haar verantwoordelijkheid dient te nemen en bij de staatssecretaris gaat pleiten voor een andere oplossing dan uitzetting. Wat mij betreft betekent dat ook snellere duidelijkheid tijdens een procedure en een barmhartige toepassing.”

Raadslid Pieter Grinwis van CU-SGP Den Haag zegt desgevraagd binnenkort een motie te gaan indienen die stelt dat de hofstad zich moet aansluiten bij de inmiddels vijftig zogeheten kinderpardongemeenten. Hij rekent op een brede steun in de raad. „Het belang van de kinderen moet zwaarder wegen. Het lijkt me niet in hun belang dat kinderen die hier op twee- of driejarige leeftijd zijn gekomen, als ze tien of twaalf jaar zijn naar een ander land worden getransporteerd.”

Hij beseft dat er in het parlement geen meerderheid is voor een kinderpardon. „Als het niet uit de Kamer komt, is het belangrijk dat gemeenten een vuist maken. Een kinderpardon is qua instrument niet optimaal, maar wel nodig. Uiteindelijk moet je streven naar een asielbeleid dat dit soort casussen probeert te voorkomen.”

De gemeenteraad van Utrecht nam in april een motie aan die het college verzocht bij de staatssecretaris te pleiten voor een „daadwerkelijke oplossing” voor gewortelde kinderen. Deze week kwam het kinderpardon in het contact met diverse fracties opnieuw ter sprake, zegt CU-fractievoorzitter Rachel Streefland. „Het gaat ook over Utrechters. Als orthopedagoog gaat de zorg voor kinderen en hun ontwikkeling me aan het hart. Het huidige beleid is onmenselijk.”

Streefland overweegt het college tijdens de komende raadsvergadering te bevragen op de uitvoering van de in april aangenomen motie. „We hebben binnenkort een overleg met de Tweede Kamerfractie van de CU. Dan staat ook het kinderpardon op de agenda en zullen we onze zorg opnieuw onder de aandacht brengen. Dan gaat het ook om kinderen die er niet in slagen zo veel aandacht van de media te krijgen als Lili en Howick.”

Op de website van actiegroep De Goede Zaak staan bijna vijftig gemeenten genoteerd als kinderpardongemeenten, waaronder Kampen, Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort, Katwijk, Schouwen-Duiveland, Rotterdam, Zeist en Zwolle. Dat aantal groeit nog steeds.