Thuiswerken: digitaal samen aan de koffie

Nederland
beeld ANP, Remko de Waal
2

Werk zoveel mogelijk thuis, luidt de oproep nu de coronacrisis verergert. Maar dat valt soms lang niet mee. Advies aan werkgevers: organiseer contact tussen collega’s, anders komt er te weinig van.

Ondernemers- en werkgeversorganisaties roepen bedrijven en werknemers op zoveel mogelijk thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De ondernemersclubs hebben de campagne die zij vorige maand startten hierop aangepast. Die was erop gericht om zoveel mogelijk mensen zich aan de coronamaatregelen te laten houden. Nu ligt de nadruk op thuiswerken. Volgens VNO-NCW-voorzitter Thijssen moet „alles uit de kast worden getrokken” om „het tij te keren.”

Een deel van de werknemers vindt thuiswerken heerlijk, zegt RMU-jurist Jan Schreuders. „Als ze wekenlang in hun eentje werken, functioneren ze nog steeds prima. Ze zijn graag thuis, hebben een goede werkplek, en de nodige contacten onderhouden ze digitaal.”

Maar dat geldt niet voor iedereen. „Nogal wat mensen –meer dan je denkt– kunnen sociale contacten niet missen. Thuis vereenzamen ze.” Daar kunnen werkgevers iets aan doen. „Houd een digitale pauze: met een aantal collega’s tegelijk koffiedrinken en even bijkletsen. En geef één dagdeel per week de gelegenheid vergaderingen op kantoor te houden als mensen daar behoefte aan hebben. Je werkt niet alleen om te werken, maar ook voor het sociale contact.”

Onzekerheid

Het kan een deel van het probleem ondervangen dat de Arbo Unie woensdag signaleerde: het ziekteverzuim stijgt explosief. De maatregelen van eind september vallen mensen zwaarder dan de eerdere maatregelen, signaleert de arbodienst. Volgens prof. dr. Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar verzuim en werkfunctioneren aan de Rijksuniversiteit Groningen, speelt gebrek aan duidelijkheid een grote rol: „Tijdens de eerste lockdown was iedereen nog vol goede moed, nu vragen mensen zich af hoe lang dit nog gaat duren. Maanden? Een jaar? Jaren?” Mogelijk speelt ook mee dat mensen, meer dan in het voorjaar, bang zijn om besmet te raken met het coronavirus nu de besmettingen meer over het hele land verspreid zijn.

Schreuders ziet nog meer oorzaken. „Veel meer mensen laten zich op corona testen. Ze moeten de uitslag thuis afwachten, en soms hun huisgenoten ook. Dat leidt tot meer ziekmeldingen, zeker als je niet thuis kunt werken. Er zijn ook meer mensen ziek dan tijdens de zomer. Door de toename van het verzuim raken anderen overbelast en vallen er nog meer uit.”

Het thuiswerken zorgt soms voor problemen. „De doorsnee werkplek thuis is minder goed dan die op kantoor. Dat leidt tot lichamelijke klachten. Mensen die het sociale contact niet kunnen missen, kampen met somberheidsgevoelens. Wij ontvangen signalen van werknemers die echt vastlopen.”

Jan Schreuders. beeld RD

Werkgevers

Tegelijk is thuiswerken wel het gewenste normaal in coronatijd. „Overheidswerkgevers en grote instituten zijn daar verder in dan het midden- en kleinbedrijf”, signaleert Schreuders. „Werkgevers willen soms dat mensen naar hun werkplek komen, terwijl de werknemers horen hoe de overheid hen oproept thuis te werken. Als een werkgever onwillig is, wordt het voor de werknemer wel lastig. De regering zou daarover duidelijker uitspraken moeten doen; een dringend advies is niet genoeg meer nu de eerste schrik van de coronacrisis voorbij is.”

Volgens Arbo Unie zou de overheid een grote rol kunnen spelen in het terugdringen van het ziekteverzuim door een duidelijk perspectief te bieden, bijvoorbeeld een routekaart die aangeeft welke maatregelen gelden bij welke aantallen coronabesmettingen.

Tips voor thuiswerken

Neem de juiste houding aan: zit rechtop, beide voeten op de grond, beeldscherm op zo’n halve meter afstand. Luister naar je lichaam, forceer niet

Doe strekoefeningen tussen het werk door

Wissel telefoneren af met videogesprekken. Het is belangrijk af en toe een gezicht te zien en sociale interactie op te zoeken

Ondernemers en werkgevers: werk zoveel mogelijk thuis