Tal van argumenten in debat over boerka

DEN HAAG - Nadat de Tweede Kamer dinsdag de motie-Wilders aannam, die een verbod op het dragen van boerka’s behelst, ontvlamde in de media een uitvoerig debat. De belangrijkste argumenten voor en tegen een boerkaverbod.

Voor

1. Boerka’s zijn discriminerend en onderdrukkend voor vrouwen.

2. Boerka’s brengen de veiligheid in Nederland in gevaar. Je weet nooit wie eronder zit, zelfs niet of het een man of een vrouw is. Hoe moet een conducteur op tramlijn 17 de identiteit van de boerkadraagster vaststellen? En het dragen van bivakmutsen staan we toch ook niet toe?

3. Boerka’s vormen een onoverkomelijke hindernis voor integratie. Je kunt niet communiceren met iemand van wie je de mimiek niet ziet. En geen werkgever zal een sollicitant met een boerka aannemen.

4. In Nederland leveren boerka’s door hun geringe aantal nog nauwelijks problemen op, maar juist daarom moet je nu al een verbod afkondigen.

5. Een verbod tast de vrijheid van godsdienst niet aan, omdat het meer om cultuur dan om een voorgeschreven geloofsregel gaat. En al zou het een inperking van de godsdienstvrijheid zijn, dan nog geldt: grondwettelijke vrijheden zijn nooit absoluut.

Tegen

1. Boerka’s geven vrouwen juist meer vrijheid. Een vrouw die van haar man anders het huis niet uit mag, mag met een boerka aan tenminste boodschappen gaan doen.

2. Vrouwen met een boerka zeggen allemaal dat ze hem vrijwillig en uit overtuiging dragen. Het is geen teken van onderdrukking. En is het niet raar dat een vrouw er wel onzedelijk en uitdagend bij mag lopen, maar niet geheel en al bedekt?

3. Een verbod tast de vrijheid van godsdienst aan. Het is het begin van het terugdringen van alle religie uit het openbare leven. De volgende stap is dat hoofddoeken, keppeltjes en kruisen verboden worden.

4. Het dragen van boerka’s kan al ingeperkt worden, namelijk door schooldirecties, in bedrijven en in overheidsinstellingen. Een grotere inperking is niet nodig.

5. Een boerkaverbod is als schieten met een kanon op een mug. In Nederland worden ze nauwelijks gedragen. Een verbod zal de moslimgemeenschap slechts nieuwe frustraties bezorgen.