Raad voor de Journalistiek: RD handelde zorgvuldig bij verwijderingsverzoek

Het RD heeft zorgvuldig gehandeld jegens een persoon die om verwijdering van zijn naam uit een interview had gevraagd.