„Christelijke politiek in grote stad zit meer in de stijl”

Gemeenteraadsverkiezingen
De raadszaal in Rotterdam, met links het college van Burgemeester en Wethouders en midden en rechts een aantal raadsleden. beeld ANP, Jerry Lampen
4

Christenpolitici zijn in de grote steden vaak eenlingen in de raad. Hoe bedrijven zij als christen politiek? Op welke thema’...