„Je kunt beter tegen onrecht bidden dan erom vloeken”

Volgens SGP-Kamerlid Bisschop is de Bond tegen vloeken relevanter dan ooit. „De invloed van kerken is fors teruggelopen. Wie draagt nog waarden en normen over?” beeld ANP

Godsdienst is een zegen, want Gods Woord geeft richting. „Ik zie de Eeuwige als een Richtinggever.”