Straks weer de helft van de tijd naar school

Onderwijs
beeld RD, Anton Dommerholt.

Als de basisschoolleerlingen weer naar school gaan, hoeven ze niet 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Toch mag slechts de helft naar school. Elke dag, of juist niet.

De PO-Raad kwam woensdagmiddag samen met andere organisaties met twee protocollen: één voor het regulier basisonderwijs en één voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. In die laatste twee sectoren mogen alle kinderen vanaf 11 mei elke dag naar school. De groepen zijn er kleiner, zodat de veiligheidsrichtlijnen gemakkelijker te handhaven zijn.

In het reguliere basisonderwijs moeten kinderen nog de helft van de tijd thuisblijven. De NOS meldde donderdag dat het kabinet hen in juni weer de hele week naar school wil laten gaan.

Het is aan de scholen zelf hoe ze de gedeeltelijke openstelling inrichten. Directeur Nieuwenhuis van de Ds. J. Fraanjeschool in Barneveld ziet twee opties voor zich: „Je laat van elke klas de helft de ene dag komen en de helft de andere dag. Of je laat de hele klas komen, maar dan om de andere dag.”

In beide gevallen is de helft van de leerlingenpopulatie aanwezig. „Dat is de insteek van de richtlijnen: houd de klassen wel gescheiden van elkaar, bijvoorbeeld door verschillende looproutes.”

Elke dag

Volgens het protocol is het niet de bedoeling dat de helft van de klas ’s morgens naar school komt en de andere helft ’s middags, want dan ontstaan er te veel „verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders”. De Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam kiest er echter voor wel alle leerlingen elke dag ’s morgens of ’s middags naar school te laten komen. „Rust, rust, rust, dat is nu belangrijk”, zegt directeur Geuze. „En het geeft kinderen rust en structuur als ze hun leerkracht elke dag ontmoeten. We helpen de ouders er ook mee. Die hebben het thuisonderwijs heel goed opgepakt, maar veel gezinnen zijn wel zwaarbelast. Datzelfde geldt voor het schippersinternaat in ons dorp. Dus we kiezen ervoor alle kinderen elke dag een aantal uren naar school te laten komen.”

Het argument van het aantal verplaatsingen telt volgens Geuze niet. „Van de 550 leerlingen gaan er ruim 400 thuis eten, dus verplaatsingen zijn er toch. Het wisselen halverwege de dag heeft ook als voordeel dat de school een uur leeg is. Die tijd gebruiken we om het gebouw extra te ontsmetten.”

De halve dag dat kinderen vrij zijn, hoeven ze niet online lessen te volgen, zegt de Werkendamse directeur. „Dat geeft ouders weer extra drukte. De kinderen krijgen gewoon de reguliere hoeveelheid huiswerk. Hopelijk kunnen ze vanaf 1 juni weer de hele dag naar school.”

Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden, stelt het protocol. Ouders mogen niet in de school komen en ook niet op het schoolplein. Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Schoolreisjes en excursies worden niet gehouden.