Stoop: Burgemeester kan eenzame figuur worden

Stoop. beeld gemeente Zuidplas

SGP’er Servaas Stoop (57) wordt de eerste burgemeester van de gemeente West Betuwe. Dinsdag werd hij gekozen in de fusiegemeente die ontstond uit de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Slechts anderhalve week nadat zijn waarnemend burgemeesterschap in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas afliep, is de voordracht een feit. Stoop droeg eerder de ambtsketen in Dirksland en was daarna waarnemend burgemeester in Korendijk.

Het burgemeesterschap laat u niet los?

„Ik zit vastgebakken in het openbaar bestuur. Het mooie aan dit ambt is dat je midden in de samenleving staat, daarin werkt en tegelijk een schakel bent in politieke discussies en besluitvorming. Ook de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid vind ik een mooi aspect. Dat doet ertoe voor de inwoners.”

Zijn die taken in de loop van de jaren moeilijker geworden voor burgemeesters?

„Het afbreukrisico voor hun positie is vooral groter geworden. Toen ik 17 jaar geleden in Dirksland begon, lagen de zaken minder gevoelig. Burgemeesters komen nu sneller onder vuur te liggen. Deze week nog stapte de burgemeester van Noordoostpolder op, terwijl hij nog geen jaar het ambt bekleedde. Een burgemeester kan een eenzame figuur worden doordat hij op veel borden moet zien te schaken en dan met niemand kan sparren.

ANP-31667484Servaas Stoop (SGP) eerste burgemeester van West Betuwe

Toch vind ik het een prachtig ambt, ook door het contact met de inwoners. En als je verslaafd bent aan politiek en bestuur, zoals ik, is het zeker genieten.”

Merkt u dat er meer eisen gesteld worden dan in uw begintijd?

„Veranderingen, zoals de versnippering in de lokale politiek, vragen meer kennis en vaardigheden. Dirksland telde in 2002 vijf fracties, nu bestaan gemeenteraden soms uit tien of meer partijen. Er zijn meer partijen nodig voor een werkbare coalitie. Dat vraagt stuurmanskunst van een burgemeester, terwijl hij niet in politiek vaarwater terecht moet komen.”

U stond twee keer hoog op de lijst voor de Tweede Kamerfractie van de SGP. Bent u liever burgemeester dan Kamerlid?

„Als je nadenkt over je positie op de kandidatenlijst, vraag je je af: wat als er iets anders op mijn weg komt waar ik ook graag invulling aan wil geven? Omdat de kans voor de Kamer niet groot was, bleven voor mij de aantrekkelijke kanten van het burgemeesterschap domineren.”

Wat hebt u met West Betuwe?

„Nog niet veel. Ik ken het gebied vooral van de keren dat ik over de A15 van west naar oost reed. Ik vind het aantrekkelijk om als eerste burgemeester in deze gemeente aan de slag te gaan. Graag wil ik bijdragen aan het zichtbaar worden van West Betuwe.”

Vraagt een nieuwe gemeente andere dingen van een burgemeester dan een al bestaande gemeente?

„Het vraagt een andere mindset. West Betuwe moet je niet zien als drie kleintjes bij elkaar, maar als een forse speler in de regio. Strategische keuzes zijn belangrijker naarmate een gemeente groter is. Een burgemeester moet dat op het netvlies zien te krijgen.”

In hoeverre kunt u als burgemeester iets van uw christelijke overtuiging laten zien?

„Door voorbeeldgedrag. Of door een persoonlijke tint te geven aan een toespraak, zodat duidelijk wordt wat je diepste drijfveren zijn of je persoonlijke opvatting. Je moet daar altijd zorgvuldig en gepast mee omgaan. Een burgemeester is geen evangelist.”

U wilt uzelf geen SGP-burgemeester noemen.

„Nee, nee. Een burgemeester is geen partijman en moet zijn onafhankelijke positie bewaren. Ik ben burgemeester en lid van de SGP – in die volgorde.”

Is het moeilijk Zuid-Holland straks achter u te laten? U hebt er 27 jaar in de Provinciale Staten gezeten.

„Het voelt nog wat vreemd om de blik naar het oosten te richten, maar ik heb er veel zin in. Voor onze vier kinderen is het ook een grote verandering, al wonen zij niet meer thuis. De reistijd naar de familie zal straks langer zijn.”