Speedgebruik op Goeree-Overflakkee groter dan in Amsterdam en Parijs

Vier pillen van de amfetamine 4-FA. beeld ANP

Op Goeree-Overflakkee wordt verhoudingsgewijs meer amfetamine (speed) gebruikt dan in steden als Amsterdam, Barcelona, Parijs en Milaan.

Dat blijkt uit onderzoek van het rioolwater. De uitkomsten werden vrijdag gepresenteerd. Het gemeentebestuur reageert ontdaan en wil het probleem grondig aanpakken. „We willen weten hoe het zit, hoe het komt en wat we eraan kunnen doen”, verklaarde burgemeester Grootenboer-Dubbelman voor radio Rijnmond. Ze noemde de uitkomsten van het onderzoek ontluisterend.

Er werd op Goeree-Overflakkee een gemiddelde van 583 milligram drugsresten per dag per 1000 inwoners gemeten. Dat is bijna vier keer zoveel als in Amsterdam dagelijks per 1000 inwoners wordt gebruikt.

Wateronderzoeksinstituut KWR voerde het onderzoek op vijf locaties op het voormalige eiland uit. Volgens de gemeente geeft het een eerlijker beeld van de situatie dan vragenlijsten die eerder door de GGD onder jongeren zijn uitgezet, omdat die een subjectieve component hebben: jongeren kunnen de maatschappelijk gewenste antwoorden invullen.

Toeristen

Er is zowel gemeten in een week in juni als in een week in september vorig jaar. In beide perioden waren er veel toeristen op het eiland. In die maanden verdubbelt het ‘inwonertal’ naar 100.000 mensen. Het is mogelijk dat de uitkomsten daardoor vertekend zijn. Daarom wordt het onderzoek over vier jaar herhaald in een periode waarin er minder toeristen aanwezig zijn.

Het speedgebruik op de kop van het eiland, waar veruit de meeste toeristen verblijven, wijkt overigens niet veel af van die op de rest van Goeree-Overflakkee. Ook zijn er eerder al tal van signalen geweest dat er onder de bevolking veel drugsgebruik plaatsheeft.

De relatief hoge score geldt alleen speed. In andere vormen van drugsgebruik, zoals crystal meth, xtc, cocaïne en cannabis, wijkt het eiland niet af van andere kleinere gemeenten en blijkt het gebruik aanzienlijk lager te zijn dan in de grotere gemeenten. Binnen het eiland is er wel verschil: deze drugssoorten zijn bij de zuiveringsinstallatie van Goedereede meer gemeten dan in Oude-Tonge en Middelharnis.

Aanpak

De gemeente gaat met onderwijs, GGD en andere instellingen in gesprek om een gerichte aanpak te ontwikkelen, die meer eenheid vertoont dan nu. Deze aanpak is zowel op preventie gericht als op het aanpakken van drugsgebruik dat reeds plaatsheeft. „Het is de aard van de bevolking om veel dingen zelf te willen oplossen. Wij willen over dit probleem echter met de mensen in gesprek”, stelt de burgemeester.