„Soms slechter jeugdpsychiatrie uit dan in”

Het risico dat kinderen slechter uit de jeugdpsychiatrie kwamen dan ze eraan toe waren toen ze erin terechtkwamen "was aanwezig". Dat zegt het Verwey-Jonker Instituut, dat meehielp met het onderzoek van de commissie-De Winter naar geweld in de jeugdzorg.

Het Verwey-Jonker Instituut deed voor de commissie deelonderzoek naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie van 1945 tot nu. De oud-patiënten hebben vooral psychisch geweld ervaren. "Mensen zijn gepest, hebben vernederingen doorstaan en er is gedreigd met plaatsing in de isoleercel of met ouders niet meer mogen zien."

Ook werden patiënten "gestigmatiseerd, voelden ze zich ontheemd en werden ze geconfronteerd met gedrag van groepsgenoten dat als verwarrend, bedreigend of angstwekkend werd ervaren. "Daarover werd niet gesproken, er was geen aandacht voor de impact die een opname in een instelling op kinderen heeft. De enkeling die het geweld destijds aan de orde durfde te stellen, werd vaak niet geloofd."