SGP’er Kees van Dam: „Zondagsrust op Goeree onder druk”

Kees van Dam. beeld SGP Goeree-Overflakkee

Afkalvende zondagsrust, groeiende recreatiedruk, perikelen rond herindeling. Vertrekkend SGP-voorman Kees van Dam (51) op Goeree-Overflakkee brak er afgelopen decennia vaak zijn hoofd over.

Een hoogtepunt in zijn politieke activiteiten op het Zuid-Hollandse eiland, waar de SGP de grootste is en in het college zit? „Van waarde vind ik stabiliteit in het bestuur. Toen in 2012 Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee fuseerden, startte de gemeente Goeree-Overflakkee met een begrotingstekort van 14 miljoen euro. Binnen drie jaar was er een sluitende begroting.”

Na ruim twintig jaar zet SGP-fractievoorzitter Van Dam een punt achter zijn raadslidmaatschap in de gemeente Goeree-Overflakkee, en daarvoor in Middelharnis. In zijn nieuwe baan bij een woningcorporatie zal hij overleg voeren met politici en ligt, als hij raadslid zou blijven, in zijn optiek belangenverstrengeling op de loer. Van Dam kijkt terug op een „mooie periode” in de lokale politiek. „Dank aan de Heere Die kracht gaf.”

De vorming van één gemeente had op Goeree-Overflakkee heel wat voeten in de aarde. Onder meer Ouddorp verzette zich.

„Het was een heftig proces. Met name in de voormalige gemeente Goedereede leefde weerstand tegen de fusie. Ook de SGP was verdeeld. Zelf was ik altijd voorstander, bijvoorbeeld met het oog op volkshuisvesting. Als SGP zijn we niet minder geworden van de herindeling. In 2012 werden met 9 van de 29 zetels de grootste.”

In 2018 verloor u 2 van die 9 zetels.

„Dat heeft deels te maken met lastige dossiers zoals het plaatsen van windmolens en uitbreiding van recreatieve voorzieningen aan de westkant van het eiland. Een groot deel van de bevolking is daar tegen. We hadden als gemeentebestuur echter niet veel keus. We namen zelf de regie, anders zou de provincie Zuid-Holland die krijgen.”

Zondagsrust is een heet hangijzer. Zo zorgen zondags toeristische activiteiten in en rond de kerkelijke kustplaats Ouddorp voor spanningen.

Wordt er geknaagd aan de zondagsrust?

„In de Nota Zondagsrust van 2016 besloot de raad dat bijvoorbeeld de winkels in de kernen zondag dicht blijven. Wel kunnen supermarkten in het toeristisch buitengebied van Ouddorp open. Een kwestie van geven en nemen. Andere partijen zien liever dat winkels op zondag open gaan.”

Trekken ook in de Biblebelt christelijke partijen in dit soort dossiers uiteindelijk aan het kortste eind?

„Christelijke partijen zijn op Goeree-Overflakkee niet meer in de meerderheid. Ook hier staat de zondagsrust onder druk. Ik sluit niet uit dat bijvoorbeeld het zwembad in Stellendam zondags open zal gaan.”

FVD haalde bij de provinciale verkiezingen op het eiland 18,7 procent van de stemmen. SGP bleef met 19,9 procent de grootste, maar verloor 6 procent.

Waarom is de FVD zo populair?

„Het eiland staat bekend als christelijk, maar kent in werkelijkheid een tweedeling. Oude Tonge is bijvoorbeeld veel minder kerkelijk dan Ouddorp. Hoewel de SGP een trouwe achterban heeft, zijn denk ik wel SGP’ers overgestapt naar FVD. Veel kiezers zoeken de scherpte: Zwart-witdenken en een harde lijn. Dat is niet mijn stijl. Ik wil liever constructief samenwerken, ook met seculiere partijen.”

In de Eerste Kamer dankt de SGP de tweede zetel aan de FVD. SGP-Kamerlid Stoffer krijgt een podium bij FVD-jongeren.

Hoe ziet u de verhouding tussen die partijen?

„Ik ben dankbaar voor behoud van de tweede zetel. Een wonderlijke ontwikkeling is het wel. FVD is inderdaad een seculiere partij die kennelijk hard is voor vreemdelingen. Ik zie risico’s in samenwerking. Maar ik sluit op voorhand geen partijen uit. Risico’s zijn er ook als je samenwerkt met PvdA en VVD.”