SGP Ede niet blij met regenboogvlag bij raadhuis

De regenboogvlag. beeld ANP

Bij het raadhuis van Ede wappert vandaag voor het eerst de regenboogvlag. De fractie van de SGP in de Edese gemeenteraad betreurt dit initiatief van burgemeester René Verhulst op Coming-Outdag. “Een aparte vlag zet bewust groeperingen naast elkaar.”

Het hijsen van de vlag in Ede vloeit volgens Verhulst voort uit een motie die de GroenLinks-fractie vorig jaar wilde indienen. “Ik heb toen aangeboden dat ik zou onderzoeken of er draagvlak voor de vlag zou zijn. Dat heb ik vervolgens besproken in het college van burgemeester en wethouders en het presidium van de gemeenteraad. Daarbij bespeurde ik dat dat draagvlak in onze gemeente aanwezig is. Ik heb ook gehoord wat de SGP ervan vindt. Dat respecteer ik.”

Op Coming-Outdag, jaarlijks op 11 oktober, wordt aandacht besteed aan de positie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. “In de gemeente Ede moet iedereen zich thuis kunnen voelen”, vindt burgemeester Verhulst. “De regenboog is een symbool voor alle kleuren en schakeringen in de samenleving. Met de vlag, die niet exclusief van de homobeweging is, willen wij laten zien dat inwoners die worstelen met hun gevoelens daarmee naar buiten kunnen komen. Ze mogen de vlag beschouwen als een steun in de rug.”

De SGP meent dat de samenleving vooral gebaat is bij een dialoog over wederzijds respect. Fractievoorzitter Nico van der Poel: “Het is onmogelijk en zeker niet wenselijk om voor verschillende minderheden vlaggen te hijsen op overheidsgebouwen. Bovendien denken velen met de SGP bij de regenboog aan Gods verbond met Noach na de zondvloed. Daarbij is de regenboog een teken van trouw van God.”

“Ik ben zelf ook christen, dat is de regenboog voor mij zeker ook”, reageert Verhulst. “De kleuren staan echter tevens voor verbinding, voor de veelheid van gevoelens en opvattingen die in de samenleving geuit moeten kunnen worden. De vlag geeft aan dat die ruimte er in de gemeente Ede is.”

Van der Poel merkt op dat voormalig burgemeester Cees van der Knaap er anders over dacht. Die zei in 2016, bij een eerdere motie van GroenLinks om jaarlijks de regenboogvlag te hijsen, het voldoende te vinden dat naast de vlaggen van Ede en Europa de Nederlandse driekleur bij het raadhuis hangt: “Die vlag markeert niet alleen onze nationaliteit, maar ook onze rechten en plichten waarover de Grondwet in artikel 1 heel duidelijk Is. Discriminatie op grond waarvan dan ook kan niet in dit land.”

“Dat was zijn afweging”, zegt Verhulst. “Wat mijn voorganger opmerkt over de Nederlandse vlag deel ik met hem. Maar we leven inmiddels wat later. Als zijn opvolger constateer ik nu dat er voor de vlag zeker draagvlak is.”

De SGP tekent in haar reactie verder aan dat in de centrale hal van het Edese raadhuis sinds maart de woorden van artikel 1 van de Grondwet te lezen zijn. “De tekst is bewust aangebracht op een prominente plaats, zodat iedere bezoeker van het raadhuis deze woorden tegenkomt. Ook daarom begrijpen we dit initiatief van de burgervader in zo’n gevoelige kwestie niet.”