Sfeervol overnachten in de kerk van Schettens

In de toren van de kerk van Schettens (Fr.) bevindt zich op de tweede etage een slaapkamer met twee bedden. De kerk is in de afgelopen tijd onder handen genomen en er kan nu ook worden gelogeerd. beeld Niels de Vries

Vlak bij de preekstoel staan twee heerlijke fauteuils. In de toren bevinden zich een keukentje en een luxe badkamer met toilet, op de tweede etage een slaapkamer met twee bedden. In de protestantse kerk in het Friese Schettens kan op een bijzondere manier worden overnacht.

De kerk is de afgelopen anderhalf jaar gerestaureerd. Zaterdag heeft de feestelijke ingebruikneming plaats. De restauratie zorgde voor de ene na de andere verrassing. Zo vonden timmerlieden de grafkelder van de 16e-eeuwse legerofficier Schelte van Aysma. Ook werd ontdekt dat Van Aysma de smeedijzeren helm –die jarenlang in de kerk aan de muur hing– droeg. De helm kreeg een plekje in het Nationaal Militair Museum in Soest en is opgenomen in de Canon van Nederland.

Alternatief

Tegelijk met de restauratie kon het plan om toren en kerk geschikt te maken als logeeraccommodatie worden uitgevoerd. Een plan dat sinds tien jaar op de plank lag. „Als we de kerk voor de toekomst willen behouden, moeten we op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen”, zegt voorzitter André Buwalda van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Schettens, Schraard en Longerhouw. „We zijn zo klein.”

De gasten hebben tijdens een overnachting de gehele kerk tot hun beschikking. „Hoeveel ruimte heb je hier niet? Het is niet te vergelijken met een kamer in een normaal hotel.” In de kerk is wifi aanwezig evenals een geluidsinstallatie. „In de kerk kun je naar muziek luisteren. Je kunt je voorstellen hoe dat klinkt.”

Bij het werven van gasten richt de kerk zich op bezinningstoerisme. De rust en stilte in de kerk en toren zijn argumenten om bezoekers binnen te halen. Vanuit de slaapkamer hebben gasten uitzicht over de weilanden. In de verte ligt de zeedijk. Het ontbijt wordt gebracht door vrijwilligers uit het dorp. „De mensen lopen ’s ochtends met een mand met eten door het dorp. Dat heeft wel wat.”

De eerste gasten hebben inmiddels geboekt en worden half december verwacht. „Het zou leuk zijn als er één keer in de week gasten komen.” Eenmaal per vier weken is er een kerkdienst. Tijdens dat weekeinde is het niet mogelijk in de kerk te overnachten.

Smederij

De logees hebben ook vrij toegang tot de grafkelder waar Schelte van Aysma na zijn overlijden werd bijgezet. In de kelder zijn restanten van menselijke skeletten gevonden. De beenderen worden momenteel onderzocht. Volgens Buwalda gaat het vermoedelijk om twee mannen en drie vrouwen uit de 17e eeuw.

In de gerestaureerde grafkelder staan twee eiken grafkisten, die ooit zijn gemaakt door de plaatselijke aannemer Tjalling Spijksma. In de smederij van Anne Vlieg uit Terherne zijn de hengsels gemaakt. De originele hengsels werden gevonden in de grafkelder.