Segers: Christelijke zorg is antwoord op eenzaamheid

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers sprak donderdagavond op de eerste jubileumbijeenkomst van de thuiszorginstelling Agathos. beeld ANP, Jasper Juinen

„In een samenleving waarin velen een dodelijke pil zien als het antwoord op eenzaamheid en het gevoel van overbodig te zijn, krijgen christenen de gelegenheid om met zorg en aandacht te tonen dat ieder mens meetelt.” Dat zei CU-fractievoorzitter Segers donderdag op een jubileumbijeenkomst van thuiszorginstelling Agathos.

Acht sponsorkaarten van de jubileumactie ”Samen tegen eenzaamheid!” wilde hij wel meenemen naar Den Haag, beloofde Segers in Veenendaal, voor de leden van zijn eigen fractie en de drie collega’s van de SGP in de Tweede Kamer.

Aan samen koffiedrinken en de tijd nemen voor een praatje, daar hebben cliënten veel behoefte aan. Alleen is er in de praktijk voor de medewerkers van de Agathos maar zelden tijd voor, aldus de organisatie. Wie via de kaartenactie 15 euro schenkt maakt één ”kopje koffie met een praatje” mogelijk. Daarnaast worden vrijwilligers gezocht die bij cliënten op bezoek willen gaan.

De reformatorische thuiszorginstelling Agathos, onderdeel van de Lelie zorggroep, bestaat een halve eeuw. Ze werd in 1968 opgericht door zeven gereformeerde gemeenten en twee christelijke gereformeerde kerken in Rotterdam.

Sinds 2001 heet de organisatie Agathos, wat ”goed doen” betekent, een verwijzing naar Galaten 6:10b, dat oproept om goed te doen aan allen, in het bijzonder de „huisgenoten des geloofs.” Ter gelegenheid van het jubileum houdt Agathos deze maand drie symposia over eenzaamheid.

In Veenendaal gebruikte ChristenUnie-voorman Segers zijn spreektijd vooral om het manifest ”Waardig ouder worden” toe te lichten. „We stelden het met de moed der wanhoop op, maar alle aanbevelingen zijn in het regeerakkoord overgenomen.” De coalitie stelde er tot 2021 180 miljoen euro voor beschikbaar.

Segers schetste de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. „We leven in een land en een cultuur waarin de waarde van jouw leven wordt afgemeten aan wat je doet en hebt en wat anderen over je zeggen. Dat is de leugen van deze tijd. Als je geen carrière maakt, thuis zit en alleen het tikken van de klok hoort, ben je afgeschreven. Geen wonder dat 700.000 ouderen zich wel eens eenzaam voelen.”

Killer en beklemmender

Twee jaar geleden ging er volgens Segers een wissel om toen minister Schippers (Volksgezondheid) 75-plussers het recht wilde geven om hun leven te beëindigen als ze het voltooid en niet meer zinvol achtten. „Niet een helpende hand, maar een pil om een einde aan hun leven te maken was het antwoord voor mensen die de eenzaamheid en het gevoel van overbodigheid niet aan kunnen en niet aan willen gaan. Dat maakt onze samenleving nog killer en beklemmender dan ze al is: We schrijven je af, over en uit, en we helpen je daarbij.”

Met de deelname van de ChristenUnie in het kabinet is het wetsvoorstel voltooid leven uitgesteld. De nadruk ligt nu op waardig ouder worden, met de inzet van levensbegeleiders, geestelijke verzorging voor thuiswonende ouderen en extra geld voor ouderenzorg. „De politieke en maatschappelijke verhoudingen zijn niet veel gewijzigd, maar er is ruimte voor een alternatief”, aldus Segers.

„Christenen moeten daarom nu laten zien dat in Gods ogen ieder leven waardevol is. Met aandacht voor elkaar en zorg voor ouderen, juist ook in hun eigen wijk, kunnen ze een waardig antwoord geven op vragen van mensen naar liefde, aandacht en een helpende hand.”