Schepping blijft wellicht in biologieles

De fracties van PvdA en VVD twijfelen sterk of ze een D66-motie zullen steunen om de scheppingsleer uit het biologieonderwijs te halen. Waarschijnlijk haalt de motie geen meerderheid.

PvdA-kamerlid Hamer en haar VVD-collega Balemans vinden dat D66 een onjuist moment heeft uitgekozen om de plaats van de scheppingsleer in het onderwijs aan de orde te stellen. Later dit jaar debatteert de Tweede Kamer over de kerndoelen in het voortgezet onderwijs en dat is volgens de kamerleden een beter tijdstip.

De Tweede Kamer zou aan het eind van de donderdagmiddag debatteren over wetenschap en religie in het onderwijs. D66-kamerlid Bakker zou toen de gewraakte motie indienen.

Enkele weken geleden, toen de kwestie in het vragenuur aan de orde kwam, was een ruime kamermeerderheid het eens met D66. Alleen de christelijke fracties waren tegen. PvdA en VVD hebben in de afgelopen week nog eens rustig naar het onderwerp gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat ze de kwestie beter op een ander moment inhoudelijk kunnen bespreken.

PvdA-kamerlid Hamer heeft er geen behoefte aan om scholen voor te schrijven in welke les ze de scheppingsleer aan de orde moeten stellen. „Ik vind dat we de scholen daar vrij in moeten laten”, aldus de sociaal-democrate.

VVD-kamerlid Balemans vindt dat de scheppingsleer niet in de biologieles, maar in de gosdienstles aan de orde moet komen. „Ik sta daarom wat tweeslachtig tegenover de motie. Inhoudelijk ben ik het er wel mee eens, maar aan de andere kant vind ik het een non-discussie. Als we de D66-uitspraak zouden aanvaarden, verandert er in de praktijk op scholen niets. Waarom zouden we het dan nu moeten regelen?” zo vraagt de liberaal zich af.

Als de PvdA- of de VVD-fractie de motie niet steunt, krijgt D66 geen kamermeerderheid achter zich. CDA, ChristenUnie en SGP stemmen in ieder geval niet voor. Als PvdA of VVD zich bij deze fracties aansluiten, zien de democraten hun plan in rook opgaan. Als de Tweede Kamer de motie verwerpt, is dat ook een politieke overwinning voor minister Van der Hoeven van Onderwijs. Zij heeft gezegd dat de scheppingsleer een onderdeel moet „zijn en blijven” van het biologieonderwijs.

Overigens is de discussie over de plaats van de scheppingsleer een klein onderdeel uit een groter debat over wetenschap en religie in het onderwijs dat vanmiddag zou plaatsvinden. Minister Van der Hoeven wil graag een wetenschappelijke discussie organiseren over de ontbrekende schakels in de evolutietheorie. Daarin zou Intelligent Design, een stroming die zegt dat er achter de evolutionaire ontwikkeling een schepper actief is, een rol kunnen spelen.

De Tweede Kamer heeft zich vanmiddag fel verzet tegen de bemoeienis van minister Van der Hoeven. PvdA en VVD vinden het niet de taak van de bewindsvrouw om het wetenschappelijk debat inhoudelijk te stimuleren. „Dit is manipulatie. Het kabinet moet zich hier niet mee bemoeien”, aldus PvdA-kamerlid Hamer.

VVD-kamerlid Balemans heeft kritiek op premier Balkenende. Die zei na afloop van het kabinetsberaad op 27 mei dat de ministerraad Van der Hoeven steunt. Volgens Balemans is dat niet het geval. Hij denkt dat de kwestie nauwelijks in de ministerraad aan de orde is geweest: „Ik weet zeker dat een aantal bewindslieden van VVD-huize het hier niet mee eens is.”

Bovendien hoeft de minister helemaal geen debat meer te organiseren, omdat het al volop gaande is. Balemans: „Van der Hoeven heeft haar zin al gekregen.”