Schaalvergroting varkensboeren zet door

Het aantal varkens is dit jaar met 2 procent gedaald tot 12 miljoen. De schaalvergroting in de varkenshouderij zet wel door. Het aantal varkens per bedrijf nam met 1 procent toe tot bijna 3000. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zes op de tien varkens lopen rond in een boerderij met 5000 soortgenoten of meer. Aan het begin van de eeuw was dat nog één op de tien.

„Varkenshouders zijn ondernemers, dus als ze mogelijkheid zien om door schaalvergroting meer winst te maken, dan doen ze dat,” aldus Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS. Ze breiden volgens hem ook uit omdat ze een financieel gezond bedrijf willen doorgeven als ze stoppen met werken. „Uit onze cijfers blijkt dat grotere bedrijven makkelijker bedrijfsopvolging vinden.”

In Noord-Brabant lopen veruit de meeste varkens rond, bijna 6 miljoen. Bedrijven met 5000 dieren of meer zijn hier goed voor twee derde van de varkensstapel. In Limburg is dit percentage nog iets hoger.

Deze varkens lopen vaak niet in dezelfde stal rond. Vaak gaat het om bedrijven met meerdere stallen naast elkaar en zelfs op verschillende locaties. Grote varkensboeren nemen ook kleinere concurrenten over, volgens Pierik.

Noord-Brabant en Limburg zijn overigens wel de provincies met de meeste megastallen. In deze provincies staan respectievelijk 36 en 97 stallen die boven de grens zitten van 7500 vleesvarkens of 1200 moedervarkens. Dat blijkt uit een analyse van Wakker Dier op 2017-cijfers van de Wageningen Universiteit.