RMU: Zondagsafspraak in nieuwe politie-cao voor- en nadelig

Schalk. beeld RMU

De nieuwe cao- afspraken rond zondagswerk voor politieagenten zijn voordelig voor de individuele agent, maar tegelijk verontrustend voor de samenleving.

Dat zegt Peter Schalk, raad van bestuur bij de vakorganisatie RMU, vrijdag in een reactie op de nieuwe cao van de politie.

De RMU vindt het een goede zaak dat er een akkoord is bereikt over de politie-cao. „Na een lange tijd van onzekerheid voor agenten hoop ik op duidelijkheid voor de toekomst. De aangekondigde stakingsacties zijn gelukkig van de baan. Staken door de politie is onverantwoord en zet de veiligheid van burgers op het spel.”

Tot nu toe hadden politiemensen minimaal 21 vrije zondagen per jaar, altijd gekoppeld aan een andere vrije dag: zaterdag of maandag. In de aanloop naar het nieuwe akkoord leek het erop dat agenten vaker op zondagen zouden moeten gaan werken, aldus Schalk. „Dat is gelukkig van de baan.”

De bestaande regeling blijft in stand: iedereen blijft recht houden op 21 rustdagen, aldus Schalk. „Met dien verstande dat agenten ook mogen aangeven dat ze een combinatie van twee andere dagen per week vrij willen hebben.”

Voor christelijke politiemensen die op zondag vrij willen zijn, kan deze regeling voordelig uitpakken, zegt Schalk. „Zij hebben kans op meer vrije zondagen, als hun collega’s op andere dagen vrij nemen en op zondag willen werken.”

Tegelijkertijd verontrust het Schalk dat de politie-cao de traditie van zondagsrust loslaat. „Het is nodig dat de politie op zondag werkt, maar tot nu toe was de zondag als rustdag uitgangspunt in de cao. Nu mogen politiemensen zelf kiezen wanneer ze vrij nemen. Dat is een aantasting van het besef dat de zondag een heilzame rustdag is.”