Rechter VS: ID hoort niet in biologieles

NEW YORK - De Intelligent Designtheorie is geen wetenschap en hoort dientengevolge niet thuis in het wetenschappelijk onderwijs op openbare scholen.

Dat heeft rechter John Jones dinsdag in Harrisburg (Pennsylvania) beslist in een proces dat elf ouderparen hadden aangespannen tegen de onderwijsraad van het stadje Dover.

De onderwijsraad had beslist dat Intelligent Design (ID) aandacht verdiende naast de traditionele evolutietheorie van Darwin. De raad vond dat leerlingen erop gewezen moesten worden dat de evolutietheorie niet alles kan verklaren en ID een alternatief biedt. De groep ouders meende echter dat de onderwijsraad onder het mom van wetenschap een religieus element in het schoolprogramma wilde inbrengen.

Dit was het eerste proces over ID in de VS. De theorie gaat ervan uit dat de evolutietheorie niet alles kan verklaren. Het leven is zo complex dat er volgens de aanhangers van ID een ontwerper verantwoordelijk is voor het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op aarde. Volgens de tegenstanders van ID is de theorie niets anders dan een nieuwe verpakking van het aloude creationisme.

Het Amerikaanse hooggerechtshof besliste in 1987 dat het creationisme geen wetenschap was en dientengevolge niet thuishoorde in het wetenschappelijk onderwijs op openbare scholen. Het hof wees hierbij tevens op de grondwettelijk gegarandeerde scheiding van kerk en staat in de VS.

Rechter Jones beschuldigde verschillende leden van de schoolraad van „leugens” om te verbergen dat men in feite een „religieuze boodschap” in het onderwijs op openbare scholen wilde introduceren. Jones gaf toe dat de evolutietheorie niet alles kan verklaren, maar dat betekent volgens hem niet dat ID als alternatief beschouwd kan worden.

Aangezien de veelbekritiseerde schoolraad van Dover bij recente verkiezingen in november door een liberaler college werd vervangen, is het onwaarschijnlijk dat de nieuwe schoolraad tegen de beslissing van Jones in beroep gaat.