RD-onderzoek: Twijfels onder refo's over coronabeleid

Nederland
beeld RD

In reformatorische kring bestaan twijfels over het coronabeleid. Een kleine meerderheid van 55 procent steunt de aanpak van de overheid. Er is ook forse kritiek. Een groep wil een versoepeling en een normale kerkgang zonder beperkingen.

Dat blijkt uit een ruim twee weken geleden gehouden representatief onderzoek onder 1850 lezers van het Reformatorisch Dagblad en bezoekers van RD.nl. Deze zaterdag start een serie artikelen over verschillende aspecten van de coronapandemie, gevolgd door een artikelenreeks waarin wordt ingegaan op complottheorieën.

Waakzaam

De anderhalvemetersamenleving vindt een deel van de Nederlanders overdreven. Dat geldt ook voor de ondervraagden. Van hen vindt 37 procent de maatregelen van de regering te streng. Een derde van de ondervraagden twijfelt aan de betrouwbaarheid van de experts van het RIVM en de overheid. „Zij hebben met hun leugens en gedraai iedere geloofwaardigheid verloren”, zegt een respondent in een toelichting.

ANP-423188974Brief van de hoofdredactie: Kritische coronavragen verdienen serieus antwoord

Dat er sprake is van een pandemie wordt niet door iedereen geloofd. Vier van de tien ondervraagden –vooral jongeren– menen dat de waarde die wordt toegekend aan de cijfers over de sterfte aan corona overdreven wordt en dat de ziekte in feite niet erger is dan een stevige griepuitbraak. Ruim de helft van de respondenten vindt corona wel ernstiger dan griep.

Ook op de media wordt kritiek geuit. Zij zouden de overheid en het RIVM te klakkeloos volgen. De helft van de ondervraagden laakt de opstelling van de media, terwijl niet meer dan 30 procent positief is. Over de berichtgeving in het Reformatorisch Dagblad over corona zijn de reacties positiever, al is er een groep die vindt dat de artikelen kritischer moeten zijn over het overheidsbeleid.

2020-09-25-katZA1-segers_voor_coronapagina-1-FC_webMeerderheid refo’s wil geen coronavaccinatie

De respondenten hekelen eveneens de beperkende maatregelen voor kerken zoals de 1,5 meter afstand en een maximumaantal kerkgangers. Een normale kerkgang zou volgens 44 procent eigenlijk weer mogelijk moeten zijn. Ruim de helft steunt echter de maatregelen in de kerken. Het gaat daarbij met name om mensen van 55 jaar en ouder.

Op dit moment is de situatie rond corona nog niet zo ernstig als dit voorjaar. Wel pleit 52 procent van de ondervraagden voor waakzaamheid. Daarnaast typeert 28 procent de situatie als zorgelijk. Hierbij gaat het vooral om oudere mensen. Daarentegen zegt 20 procent dat er geen reden tot zorg is, met name jongeren. Dit verschil in opvatting tussen jong en oud is in heel de samenleving te zien.

Tweede golf

Meerdere landen hebben een tweede coronagolf. Volgens de regering en verschillende deskundigen is die nu ook in ons land begonnen. Een meerderheid van 63 procent van de lezers hield ruim twee weken geleden al rekening met een tweede golf, terwijl 20 procent die kans niet groot achtte.

Van de ondervraagden pleit slechts 6 procent voor hardere maatregelen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In een toelichting wijzen diverse lezers op de verantwoordelijkheid die we hebben voor de mensen om ons heen. Een van hen zegt: „Wat zijn we hardleers. Ten diepste is alles het gevolg van het niet willen buigen voor de Heere en het niet willen accepteren van het gezag van de overheid.”