RD-actie voor Birma (Myanmar) met een prachtresultaat afgesloten

Medewerkers van Wycliffe en Leprazending waren maandagmiddag aanwezig bij de afsluiting van de RD-actie voor Myanmar (Birma). V.l.n.r. Ab Jansen (redacteur), Nico Zwemstra (Leprazending), Henno Couprie (Leprazending), Bram van Grootheest (Wycliffe), Jaco Klamer (fotograaf) en Gerda van Schorthorst (Wycliffe). beeld RD, Anton Dommerholt

Het mag dan woensdag biddag zijn, op het RD-kantoor was het maandag al een beetje dánkdag. De RD-actie voor Birma (Myanmar) werd er afgesloten, en dat gebeurde door het eindresultaat symbolisch te overhandigen aan de twee deelnemende organisaties: Wycliffe Bijbelvertalers en Leprazending.

De cheque die Bram van Grootheest (directeur Wycliffe) en Henno Couprie (directeur Leprazending) in handen kregen, vermeldde een bedrag van 573.741,69. De eindstand was eigenlijk ruim 16.000 euro hoger: 591.290,00, en daarmee schuurde het tegen de 6 ton aan! Een prachtige score waarmee we bijna 2 ton boven het streefbedrag van 4 ton zaten.

Waarom we toch die 573 en niet 591 vermelden? Omdat we als RD een klein deel van de kosten die we hebben gemaakt, in rekening hebben gebracht. Kosten die nodig zijn om überhaupt de actie te kunnen houden. In werkelijkheid zijn die het viervoudige van die 17.000 euro – het overgrote deel van de kosten neemt het RD voor zijn rekening. En het wordt nóg mooier: voortaan neemt het RD álle kosten rond de actie voor zijn rekening. Gaat het eindresultaat een-op-een naar de projecten die we steunen. U ziet: er was maandagmiddag alle reden voor zo’n dankdaggevoel.

Dank aan alle gevers. Dank vooral aan de Heere. We zien immers Zijn hand in wat we met z’n allen mochten bereiken.