Raden Molenwaard en Giessenlanden stemmen in met fusie

De SGP werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 de grootste partij in de toen nieuwe gemeente Molenwaard. beeld ANP, Arie Kievit

De gemeenteraden van Molenwaard en Giessenlanden zijn dinsdagavond akkoord gegaan met een herindeling van beide gemeenten per 1 januari 2019.

In Molenwaard stemde de SGP verdeeld en keerde Gemeentebelangen zich tegen de fusie. In Giessenlanden stemden twee raadsleden tegen.

Het fusieproces kwam twee jaar geleden op gang toen Giessenlanden aan buurman Molenwaard vroeg om de meerwaarde van een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Twee jaar later verwachten beide gemeenten dat zo’n herindeling leidt tot een meerwaarde voor inwoners, instellingen en bedrijven. Voorwaarde is wel dat de dorpen hun eigenheid behouden.

Opmerkelijk genoeg toonden de inwoners weinig belangstelling voor het proces en waren de reacties in vooral Molenwaard eerder negatief dan positief. Er leven zorgen over de groeiende afstand tussen gemeente en burgers, terwijl veel inwoners bang zijn dat de christelijke normen en waarden door de fusie onder druk komen te staan. Inwoners van de Giessenlandse kernen Arkel en Schelluinen zijn juist bang dat de nieuwe gemeente nog ‘christelijk-conservatiever’ wordt dan nu al het geval is.

De fractie van Gemeentebelangen in Molenwaard vond dan ook dat raad en college de stem van de inwoners negeerden. CU-voorman Lems was opgeschoven van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja mits’. Hij pleitte voor behoud van de christelijke identiteit en normen en waarden.

SGP-leider Egas liet weten dat zijn fractie van lieverlee positiever is geworden over de fusie. „Door samen te gaan, ontstaat een toekomstbestendige plattelandsgemeente. We zijn groot voorstander van het behoud van het ambtsgebed en de zondagsrust en reiken de burgers uit Giessenlanden de hand, omdat we elkaar nodig hebben bij de opbouw van de Alblasserwaard”, aldus Egas die liet weten de toekomst van de nieuwe gemeente in Gods Vaderhand te leggen. Hij eindigde zijn bijdrage met het lezen van Psalm 121.

Fractiegenoot Van der Hout stemde tegen, ondermeer omdat hij bang is dat de christelijke identiteit van Molenwaard door de herindeling niet te handhaven is en de vorige fusie – in 2013 – nog onvoldoende is uitgekristalliseerd.

Burgemeester Van der Borg beloofde met Giessenlanden te gaan praten over de identiteit van de nieuwe gemeente. „Want die is elementair voor meerdere fracties.”

De fusiegemeente gaat circa 43.000 inwoners tellen.