Raadsleden Hendrik-Ido-Ambacht lopen weg om regenboogvlag

Nashvilleverklaring
beeld ANP

Twee raadsleden van de SGP-ChristenUnie zijn maandagavond weggegaan uit een raadsvergadering in Hendrik-Ido-Ambacht toen daar een regenboogvlag werd ontvouwd. Dat leidde tot ophef op sociale media.

Het incident had plaats nadat de gemeenteraad met 13 tegen 10 stemmen een motie van D66 aanvaardde om afstand te nemen van de Nashvilleverklaring en voortaan op coming-outdag (11 oktober) de regenboogvlag op of bij het gemeentehuis te hijsen. SGP-CU en CDA stemden tegen dit initiatief.

„Het agendapunt werd afgerond en toen kwam opeens de fractievoorlichter van D66 met een cadeau voor de burgemeester: een grote regenboogvlag”, zegt SGP-fractieleider Platschorre. Burgemeester Heijkoop nam het cadeau in ontvangst. „Er werd een foto gemaakt waarbij twee van onze fractieleden prominent in beeld waren. Collega Boudewijn en ik zijn toen opgestapt om uit beeld te verdwijnen”, zegt Platschorre.

De SGP-voorman zegt zich verbaasd te hebben over de actie van D66. „Hun punt was gemaakt, moest dit er dan nog bij? Dit was een polariserende actie. Met uitzondering van D66, die onze reactie respectloos noemde, toonden collegaraadsleden er na afloop van de vergadering begrip voor dat we zijn weggegaan. De vergadering werd direct daarna afgesloten, dus we hebben onze plaats ook niet meer ingenomen.”

Polarisatie

Platschorre zegt dat het verlaten van de raadsvergadering niet uit gebrek aan respect gebeurde. Hij noemt het vooral storend dat de ophef over dit incident meer aandacht krijgt dan de inhoud van het debat. „Ik heb erop gewezen dat doelgroepenbeleid eerder als een vergrootglas werkt en een negatief effect heeft. Ook wordt met het hijsen van de regenboogvlag geen recht gedaan aan alle andere mensen die gediscrimineerd worden. De regenboogvlag zal in onze ogen eerder verdeeldheid en polarisatie oproepen. Zeker ook gezien het feit dat in de Bijbel aan de regenboog een heel andere betekenis gegeven wordt. Het is namelijk het teken van Gods liefde en geduld met mensen.”

Platschorre wees er in zijn stemverklaring op dat liefde het centrale thema van het christelijk geloof is. „Liefde voor God en onze medemens. Liefde voor God uit zich onder andere in liefde voor Zijn naam en Zijn dag. Daarnaast betekent liefde voor onze medemens dat we iedereen behandelen zoals je graag zelf behandeld zou willen worden. Voor ons houdt dit in respect, geduld, vriendelijkheid, gastvrijheid en eerlijkheid.”

„De gedachtenwisseling was met onderling respect verlopen”, zegt de SGP’er. „Dat, en de inhoud van wat er is gezegd, wordt nu overschaduwd door ophef over een incident.”

Aangifte

In Alblasserdam hebben een moeder en haar zoon, die homoseksueel is, maandag aangifte gedaan tegen wethouder Verheij (SGP) omdat hij zich achter de Nashvilleverklaring schaarde. „Wij ervaren dit als een klap in het gezicht van de lhbt-gemeenschap en beschouwen dit als het aanzetten tot haat, discriminatie en zelfs geweld”, schreven ze in een open brief aan het college en alle raadsfracties.