Raad voor de Journalistiek: RD handelde zorgvuldig bij verwijderingsverzoek

beeld ANP, Lex van Lieshout

Het RD heeft zorgvuldig gehandeld jegens een persoon die om verwijdering van zijn naam uit een interview had gevraagd.

Dat concludeert de Raad voor de Journalistiek nadat de betrokken persoon de kwestie bij de Raad aanhangig had gemaakt.

Nieuwsmedia krijgen geregeld verzoeken van mensen om hun naam uit een online-interview of artikel te laten verwijderen. Bij dergelijke vragen moet een belangenafweging gemaakt worden tussen het privacybelang van de verzoeker en het belang van het nieuwsmedium bij vrije nieuwsgaring en een betrouwbaar archief. Komen beide partijen er samen niet uit, dan heeft de betrokkene de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Raad voor de Jounalistiek in Amsterdam. De Raad behandelt de klachten op een zitting en publiceert de uitspraken op haar website.

In de conclusie over de klacht tegen het RD geeft de Raad aan het grote belang van een betrouwbare en integere archivering te onderkennen. „Het publieke belang daarvan weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud”, aldus de Raad. „Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang. Daarvan is hier geen sprake.” Volgens de Raad heeft de krant in de afhandeling van de klacht een duidelijke afweging van deze belangen gemaakt.

Lees hier de volledige uitspraak.