Raad Lingewaal zegt ‘nee’ tegen radartoren

De KNMI-radartoren aan de Broekgraaf in Herwijnen. beeld RD

De gemeenteraad van Lingewaal heeft donderdagavond unaniem geweigerd het bestemmingsplan vast te stellen dat de bouw van een radartoren in Herwijnen mogelijk maakt.

Het ministerie van Defensie wil aan de Broekgraaf in Herwijnen een nieuwe radartoren bouwen, die de verouderde toren in Nieuw Milligen bij Apeldoorn vervangt en samen met de radar in het Friese Wier het luchtruim gaat beveiligen.

Alle fracties verzetten zich donderdagavond tegen dat plan. „Natuurlijk gaat de verdediging van ons land ons ter harte, maar onze eerste verantwoordelijkheid ligt bij onze inwoners”, vonden de woordvoerders eensgezind.

Inwoners staken de afgelopen maanden hun vrees voor de nieuwe radartoren niet onder stoelen of banken. Tijdens diverse informatieavonden wezen zij op het stralingsgevaar van de radar, zeker in combinatie met de KNMI-radar die ook aan de Broekgraaf staat en de 120.000 schepen die jaarlijks over de Waal varen en ook uitgerust zijn met radar.

Donderdagavond benadrukteneen aantal insprekers hun zorgen en vroegen ze de raadsleden hun verantwoordelijkheid te nemen. In een poging het tij te keren, benadrukte commodore Richard Laurijssen de noodzaak van de komst van de toren. „Ons luchtruim wordt regelmatig geschonden. Voor een goede beveiliging van vrede en welvaart is deze radar nodig.” Hij benadrukte dat Defensie aan de zorgen van de inwoners tegemoet wil komen door met hen in gesprek te blijven en alle metingen openbaar te maken.

Maar ‘Lingewaal’ zwichtte niet. „Er zijn veel vragen en weinig antwoorden. De inwoners hebben ons overtuigd: er zijn te veel onzekerheden. Het kan gewoon niet”, vond SGP-voorman Bareman. VVD-leider Van Ochten was het met hem eens. „We hebben steeds om gegevens gevraagd. De antwoorden kwamen niet of te laat. Misschien vallen de gezondheidsrisico’s mee, maar dat weten we niet.” CU-woordvoerder Van Willigen: „Volgens de huidige normen loopt de gezondheid geen gevaar, maar dat is geen garantie voor de toekomst.” Ook CDA en PvdA stemden tegen.

Projectleider Jongbloed van Defensie was teleurgesteld over het raadsbesluit. „We hebben zo veel moeite gedaan om goede informatie te geven. Of de radartoren toch naar Herwijnen komt, moet het ministerie beoordelen.”