Raad Giessenlanden vraag VVD-wethouder ontslag te nemen

Van Houwelingen. beeld VVD

De gemeenteraad van Giessenlanden heeft VVD-wethouder T. van Houwelingen donderdagavond verzocht met onmiddellijke ingang ontslag te nemen. De wethouder had daar zelf al op aangestuurd, in verband met een burenkwestie waarin Van Houwelingen is verwikkeld.

De coalitie van CDA, VVD en SGP blijft intact, de VVD gaat zich op korte termijn buigen over de vervulling van de vacature.

De raad ging akkoord met de motie van het CDA, omdat er binnen het college een onwerkbare situatie is ontstaan en er geen concreet zicht op herstel is.

Begin deze week werd duidelijk dat er binnen het college van Giessenlanden een diep verschil van inzicht bestond over de bouw van een schuur naast de woning van Van Houwelingen. De wethouder –die donderdag niet aanwezig was– vindt dat er rond de verlening van de vergunning aan zijn buren fouten zijn gemaakt en dat hij door zijn positie als wethouder in het nadeel is.

„Ik word anders behandeld dan welke andere inwoner ook. Het college probeert zo overdreven de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen dat ik als burger in een ongunstiger positie kom”, schreef Van Houwelingen aan de raad.

Hij stelde in de brief vast dat een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat geen wethouder kan zijn. Hij vroeg de raad daarom zijn verzoek om ontslag te honoreren.

Omdat dit volgens burgemeester Ten Kate niet opgevat kon worden als een ontslag, zoals bedoeld in de gemeentewet, diende CDA-voorman Glerum hiervoor een motie in. „Maar het doet pijn. We gaan de wethouder missen. Hij heeft zich de hakken scheefgelopen voor de gemeente. Dit is een persoonlijk drama, maar gelet op de situatie kan het niet anders”, aldus Glerum, die blij is dat de coalitiepartijen elkaar hebben vastgehouden. „Dat is nog een lichtpuntje.”

SGP’er Lock stelde vast dat dit dossier alleen maar verliezers kent. „De pijn wordt aan beide kanten gevoeld. We verliezen een wethouder die zich enorm inzette voor de publieke zaak. Maar er is een onwerkbare situatie ontstaan. We moeten keuzes maken; we moeten de gemeente besturen.”

VVD-leider Visser willigde het ontslagverzoek van de wethouder met pijn in het hart in. „Waar er twee kijven, hebben er twee schuld. We zijn teleurgesteld dat het college er niet in is geslaagd deze kwestie tot een goed einde te brengen. De wethouder heeft het college dringend om steun gevraagd en die is niet gekomen. Wat heeft de burgemeester als leider van het college gedaan om de eenheid te bewaren?”

De oppositie was verbijsterd. „Achter de schermen moet er veel meer aan de hand zijn geweest dan nu naar buiten komt”, constateerde ChristenUnie-leider Schalk. En fractieleider Renes van de gelijknamige lijst: „Er zijn alleen maar verliezers, maar de een verliest toch heel wat meer dan de ander.”

SGP-wethouder Akkerman, die het dossier van Van Houwelingen had overgenomen, noemde de gang van zaken een persoonlijk drama voor de wethouder. „Niemand gunt hem dit, maar ik ben zorgvuldig met deze kwestie omgegaan.”

Ook burgemeester Ten Kate betreurde de situatie. „Een teamlid verliezen wil je niet. Dit doet pijn.” Hij stelde vast dat Van Houwelingen het zijn collega’s binnen het college moeilijk heeft gemaakt. „Dat was eerst niet het geval. Hij heeft het dossier overgedragen en was niet aanwezig als wij over de kwestie spraken. Vanaf maart werd het lastig. Toen liet hij weten politiek-bestuurlijke consequenties te verbinden aan het verlenen van de vergunning. Daarom hebben we een externe toets laten uitvoeren.” Ten Kate kon in dit stadium niet zeggen of deze crisis voorkomen had kunnen worden. „Maar we hebben naar eer en geweten gehandeld.”