Raad Barneveld: Provincie faalt als toezichthouder Vink

In onder meer de Barneveldse wijk Eilanden-Oost zou grond zijn gebruikt die daar nooit had mogen worden toegepast omdat ze bij een eerste keuring was afgekeurd. beeld André Dorst

De provincie Gelderland heeft volgens fracties in de Barneveldse gemeenteraad als toezichthouder steken laten vallen in de kwestie van de mogelijk vervuilde grond in nieuwbouwprojecten in de gemeente.

De raad sprak vrijdagavond in een extra zitting over de berichten van het tv-programma Zembla dat de Barneveldse afvalverwerker Vink in onder meer de wijk Eilanden-Oost grond heeft gebruikt die daar nooit had mogen worden toegepast omdat ze bij een eerste keuring was afgekeurd. Zembla had als bron een onderzoeksverslag van „diepgaand administratief toezicht” bij Vink.

„Dat verslag was in augustus 2017 gereed; pas in december werd een wethouder informeel geïnformeerd dat er wat aan de hand was en dat er geen reden was tot zorg over gezondheidsrisico’s. De provincie had sneller wat moeten laten weten en niet alleen dat het allemaal wel meeviel”, aldus de ChristenUnie. Het verbaasde Lokaal Belang dat burgemeester en wethouders pas deze maand het onderzoeksverslag in hun bezit kregen en niet eerder om inzage hebben gevraagd.

„Als toezichthouder heeft de provincie in elk geval onvoldoende zichtbaar gehandeld”, vond Pro’98. Deze partij nam het de provincie ook kwalijk dat zij donderdag op de besloten informatieavond voor de bewoners „schitterde door afwezigheid” en evenmin was ingegaan op de uitnodiging van de gemeenteraad om vragen te beantwoorden in de commissievergadering vrijdagavond voorafgaande aan de raadsvergadering.

Het CDA betichtte de provincie zelfs van minachting voor de Barneveldse burger. „De provincie had sneller en daadkrachtiger moeten optreden”, vonden de christendemocraten.

Ook burgemeester en wethouders kregen ervan langs. Zij hadden, al dan niet vertrouwelijk, eerder moeten voldoen aan de informatieplicht richting gemeenteraad. Nu hoorden de raadsleden het nieuws over de vervuilde grond van Zembla. „Met de kennis en de wijsheid van vandaag was het inderdaad beter geweest dat we de raad eerder in het proces hadden betrokken”, erkende wethouder Van Daalen. „Maar toen bleek dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was, wilden we eerst alle informatie boven tafel krijgen. Daarbij was een zorgvuldig verhaal belangrijker dan snelheid. Vandaar ook dat de bewoners tot maandag nog niet waren geïnformeerd.”

Deze week besloten B en W een extern, onafhankelijk bureau opdracht te geven voor grondonderzoek naar de kwaliteit van de partij zand. „Doel is om wijkbewoners maximale zekerheid te geven dat het gebruikte zand veilig en zonder gezondheidsrisico’s is”, aldus Van Daalen. Een goede zaak, vonden alle partijen, want er moet de gemeente alles aan gelegen zijn om onrust weg te nemen en het vertrouwen van de burger te herwinnen.

De eerste lessen zijn bij de gemeente Barneveld al geleerd. Zo is in de organisatie inmiddels een coördinator grondstromen aangewezen, om zo meer zicht en grip op de grondstromen in de gemeente te krijgen.

Barneveld zit met vuile grond in de maag

2018-11-06-REG1-eilanden_oost_barnveld-5-FC_web„Vervuilde grond Vink op veel meer plekken gebruikt”

2018-11-07-REG1-Provinciehuis-3-FC-V_webRapport: Veel fouten bij grondbank Vink Barneveld