Psalmen zingen in de klas: hoe veilig is dat?

Onderwijs
Leerlingen van de christelijke basisschool Het Mosterdzaadje in het Gelderse Gortel zingen Psalm 3:3, juli 2019. Veel scholen kiezen er veiligheidshalve voor om in deze coronatijd geen psalm of gezang te zingen. beeld Jan van de Maat

Basisschoolleerlingen hebben de eerste week op school er weer opzitten. Dat roept bij ouders tal van vragen op. Een selectie.

Mogen kinderen buiten schooltijd bij elkaar gaan spelen of een verjaardagsfeestje houden?

Ja, in principe wel. Volgens Rijksoverheid.nl kunnen kinderen tot en met 12 jaar gewoon samen buitenspelen, mits zij gezond zijn en niet kuchen, hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Kinderen van deze leeftijdscategorie hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, al raadt het RIVM aan dat wel zoveel mogelijk te doen. De groep moet niet te groot zijn. Het RIVM noemt geen maximum aantal.

Voor het binnenshuis samen spelen of feest vieren geeft de Rijksoverheid geen concreet advies. Dit vraagt dus om eigen inzicht van de ouders en hangt onder meer af van de leeftijd van de kinderen en de groepsgrootte, verklaart een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd.

De basisregel dat maximaal drie mensen thuis op bezoek mogen komen, geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Belangrijk is om de regel om 1,5 meter afstand te houden zoveel mogelijk in acht te nemen tussen (jonge) kinderen en volwassenen. Daarom kan het verstandig zijn niet te veel kinderen uit te nodigen voor bijvoorbeeld een feestje. Dit betekent ook dat het meenemen van andermans kinderen in de auto (zeer) beperkt mogelijk is.

Ook dienen kinderen net als volwassenen de hygiënemaatregelen te volgen. Dus regelmatig de handen wassen met water en zeep en hoesten en niezen in de elleboog. Bij verkoudheidsklachten of koorts moeten ze thuis blijven.

Kan er veilig een psalm worden gezongen in de klas?

Dat is een lastige vraag. Een richtlijn daarvoor ontbreekt. De woordvoerders van twee ministeries blijven het antwoord schuldig. Het RIVM zegt niet over vragen op zulk detailniveau te gaan. Een woordvoerder van het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid (0800 – 1351) denkt dat zingen veilig kan als er een doorzichtig scherm tussen de leerlingen en de leerkracht geplaatst is. Weliswaar beschermt dat de leerkracht enigszins, maar leerlingen kunnen elkaar op die manier wel besmetten.

Experts waarschuwen voor het zingen in gesloten ruimtes. Door het relatief harde stemvolume bij zingen kunnen vochtdruppels met virusdeeltjes zich ver verspreiden en bij een gebrekkige ventilatie blijven deze lang hangen.

De vraag is of dat bij kinderen ook problematisch is. Enerzijds gaat het RIVM er namelijk vanuit dat kinderen een beperkte rol spelen bij de virusverspreiding. Anderzijds toonde Duits onderzoek onlangs aan dat besmette kinderen evenveel virusdeeltjes in de keel kunnen hebben als volwassenen. Veiligheidshalve kiezen veel basisscholen ervoor niet te laten zingen.

Mogen kinderen thuisblijven als de ouders het niet aandurven hen naar school te sturen, vanwege bijvoorbeeld een zwakke gezondheid?

Ja, in overleg mag dat. Minister Slob (Onderwijs) gaf tijdens een persconferentie aan dat het goed is in dit soort gevallen het gesprek met de school aan te gaan. Er komt niet gelijk een leerplichtambtenaar op de stoep te staan, stelde hij gerust.

Gaan schoolreisjes of excursies door?

Nee. Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan in beginsel niet door. Dat is te lezen in het ”protocol opstart basisonderwijs”, opgesteld door onder meer de PO-raad en bedoeld als handreiking voor de sector. De belangrijkste reden daarvoor is dat basisschoolleerlingen de helft van hun reguliere onderwijstijd krijgen aangeboden en dat die tijd zo zinvol mogelijk dient te worden ingevuld.