Provincie blijft bezorgd over toekomst Scherpenzeel

De gemeenteraad van Scherpenzeel kwam maandag bijeen. beeld Niek Stam

Gedeputeerde Staten van Gelderland blijven bezorgd over de toekomst van Scherpenzeel. Ze willen snel een inhoudelijke reactie van de gemeente op eerder geuite kritiekpunten.

„De keuze voor zelfstandigheid omvat meerdere aspecten”, herhalen GS nu in hun verklaring. „De ambtelijke organisatie moet structureel versterkt worden met structureel geld. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor voldoende bestuurskracht: een toekomstvisie op regionale samenwerking, goede strategische slagkracht en een sterk politiek-bestuurlijk en maatschappelijk samenspel.”

Van het nieuwe college verlangen GS „uitleg over hoe het wil voldoen aan alle voorwaarden voor een duurzaam zelfstandig Scherpenzeel.” Daarvoor krijgt het tot half januari de tijd.

Regie houden

Een meerderheid van de Scherpenzeelse raad koos maandag voor zelfstandigheid. De SGP-fractie steunde een initiatiefvoorstel van collegepartij Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS) om „regie te houden” over de lokale voorzieningen en gemeentelijke zorgtaken. Samen bezetten de partijen acht van de dertien raadszetels.

De stellingname van GBS leidde vorige week tot een breuk in het college van Scherpenzeel. De twee wethouders van de ChristenUnie en Pro Scherpenzeel zegden het vertrouwen in hun GBS-collega op, waarop hun fracties maandag uit de coalitie stapten. Samen met het CDA stemden CU en Pro wel voor fuseren met Barneveld. Later op de avond presenteerden GBS en SGP een bestuursakkoord dat zij de dagen ervoor waren overeengekomen voor een nieuw college.

Officiële status

De nieuwe SGP-wethouders, Gerard van Deelen en Izaak van Ekeren, worden volgende week beëdigd. De GBS had graag gezien dat dit maandagavond meteen was gebeurd. Waarnemend burgemeester Harry de Vries ontraadde dat omdat de minister van Binnenlandse Zaken en de commissaris van de Koning adviseren vooraf een integriteitsonderzoek te laten uitvoeren. De GBS vond vervolgens dat alles op alles moest worden gezet voor beëdiging in een extra raadsvergadering woensdagavond. De fractie wilde per se dat de wethouders een officiële status zouden hebben ten tijde van een al eerder gepland gesprek donderdag van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad met commissaris van de Koning John Berends. Twee dagen bleken echter te kort voor het onderzoek.