Provinciale Staten Brabant debatteren over stikstof

Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn vrijdagmiddag begonnen aan een debat over de stikstofcrisis. Op de agenda staat een voorstel van Gedeputeerde Staten om boeren negen maanden uitstel te geven hun stallen aan te passen. De aanpassingen moeten leiden tot de vermindering van de uitstoot van stikstof.

In eerste instantie was de uiterlijke datum waarop boeren een aanvraag voor een omgevingsvergunning konden indienen op 1 april gesteld. Dat wordt waarschijnlijk 1 januari 2021. Zij krijgen ook extra de tijd om hun stalsystemen aan te passen. Volgens het voorstel hoeft dat dan ’pas’ op 1 oktober 2022 klaar te zijn. Die datum was eerder op 1 januari 2022 gesteld.

Een omgevingsvergunning is nodig voor een bouwwerk, een activiteit of bedrijf met mogelijke hinder voor milieu en/of mensen. Boeren hebben een dergelijke vergunning nodig als hun bedrijf stikstof uitstoot, wat bij veehouders het geval is. Brabantse veehouders protesteerden vorig jaar met als argument dat ze te weinig tijd kregen om de aanpassingen door te voeren. Daarnaast maakten de noodzakelijke investering een rendabele bedrijfsvoering moeilijker, zo stelden ze. Het is de verwachting dat het voorstel voor uitstel vrijdag een meerderheid in Provinciale Staten krijgt.

De stikstofcrisis en de gevolgen voor de boeren leidden tot een politieke crisis in Noord-Brabant. Het College van Gedeputeerde Staten viel in januari. De VVD zoekt als grootste partij naar een samenwerking met het CDA en het Forum voor Democratie. Deze drie partijen zouden dan het nieuwe College van Gedeputeerde Staten vormen.